کلیدواژه‌ها = خواص کششی
ارتباط میان ریزساختار و خواص کششی الیاف نایلون ۶کشیده شده در حالت گرم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 11-20

روح اله سمنانی رهبر؛ محمدعلی توانایی؛ محمدرضا محدث مجتهدی


اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 9-14

محمدصالح احمدی؛ علی اصغر اصغریان جدی


قابلیت ریسندگی و خواص کششی الیاف پلی (اتیلن ترفتالات) با اختلاط سیالات یونی پلیمری حین فرایند مذاب ریسی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 229-235

نسرین حقیقت؛ محمدعلی توانایی؛ مهدی صفی؛ فرهود نجفی


بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه


بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 39-44

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه