بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه شهرکرد/شهرکرد،دانشگاه شهرکرد،دانشکده فرش،صندوق پستی88617 -56811

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی 4413 -15874

3 تهران،دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی مکانیک،صندوق پستی 16846-13114

چکیده

مواد کامپوزیتی با وجود مزیت های زیاد، مشکلاتی نیز در مقایسه با فلزات دارند. برای حل این مشکلات، تولید پارچه های تقویت کننده دارای خواص مکانیکی مشخص به صورت خالص و مرکب از نخ های مختلف همچون بازالت و نایلون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق برای بهبود آسیب پذیری کامپوزیت ها در برابر ضربه، پارچه های خالص و مرکب از جنس بازالت و نایلون تولید گردید. در پارچه های تولید شده درصد الیاف بازالت و نایلون با درصدهای مختلف بر روی یک ماشین بافندگی رپیری در هر دو راستای تار و پود مشابه نیز، تغییر کرده است. پس از آماده سازی پارچه های بافته شده، رفتار آنها در برابر کشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اگر چه استحکام نمونه های مرکب از نمونه های خالص کمتر می باشد، اما نحوه شکست در نمونه های مرکب به صورت پله ای صورت گرفته است. بنابراین استفاده از این پارچه ها می تواند از متلاشی شدن سریع و ناگهانی کامپوزیت ها جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Basalt and Nylon Yarns Hybridization on the Tensile Properties of Their Weaved Fabrics

نویسندگان [English]

  • M. Tehrani Dehkordi 1
  • H. Nosraty 2
  • M.M. Shokrieh 3
1 Department of Carpet, Shahrekord University, Shahrekord, Iran, P.O.Box: 56811-88617
2 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, P.O.Box: 15914
3 Department of Mechanical Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran, P.O.Box: 13114-16846
چکیده [English]

In spite of numerous advantages of polymer composites, these materials have some weakness to compare of metals. To solve these problems, the fabrics with special mechanical properties (same as basalt-nylon fabric) were produced in the form of both homogeneous and hybrid. To improve the impact performance of composite materials, in this study for the first experience, after preparing of yarn and adjusting and modifying in ordinary rapier loom, homogenous and hybrid fabrics of basalt and nylon were fabricated. For hybrid fabrics, the percentage of nylon or basalt is equal in the warp and weft directions. After fabricating, the tensile behavior of prepared fabrics was tested. The results show, however the strength of hybrid fabrics was lower than the homogenous ones but the hybrid fabrics had a stepwise fracture. Therefore the hybrid fabrics can prevent to the accident fracture in composite materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weaving
  • hybrid fabric
  • basalt
  • Nylon
  • tensile properties