اثر ساختار بافت بر خواص کششی ژئوگریدهای حلقوی تاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 741-89195

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 4413-15875

چکیده

ژئوگرید ها دسته ای مهم از مواد ژئوسنتتیک را تشکیل می دهند که کاربردهای زیادی در طرح های مهندسی عمران دارند. بخشی از ژئوگریدها به وسیله فرایندهای نساجی تولید می شوند. این نوع از ژئوگریدها شامل یک پارچه تقویت کننده پوشش داده شده به وسیله نوعی ماده پلیمری هستند. در این پژوهش، دو ساختار رایج به عنوان پارچه خام ژئوگرید در سامانه حلقوی تاری تولید شد. در این ساختارها نخ های تقویت کننده که از جنس پلی استر با نمرات زیادند، به وسیله نخ های متصل کننده پلی استری با حرکت لپینگ مشخص به بدنه پارچه متصل می شوند. پس از انجام عملیات پوشش دهی با نوعی رزین آکریلیکی و انجام آزمون کشش مشخص شد، در ساختاری که در آن نخ های تقویت کننده به وسیله نخ های متصل کننده محصور می شوند، نسبت به ساختاری که نخ های تقویت کننده در آن آزاد هستند، میانگین نیروی پارگی و ازدیاد طول تا پارگی بیشتر و ضریب تغییرات کمتر است. این مسئله به علت نظم و آرایش یافتگی بیشتر و در نتیجه توزیع یکنواخت تر بار کششی روی نخ های تقویت کننده در ساختار اول است. ساختار مزبور برای تولید ژئوگرید از نخ های انعطاف پذیر مانند نخ های پلی استر ساختاری مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Knit Structure on Tensile Properties of Warp Knitted Geogrids

نویسندگان [English]

  • M. S. Ahmadi 1
  • A. A. A. Jeddi 2
1 Textile Engineering Department, Facelty of Engineering,Yazd University, P.O. Box: 89195-741, Yazd, Iran
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, P.O. Box: 15875-4413, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geogrids are important part of geosynthetic materials and have various applications in civil engineering constructions. Some geogrids are produced by textile processing methods. These geogrids contain a reinforcement fabric coated with a polymeric substance. In this paper, two common knit structures were produced as raw fabrics for warp knitted geogrids. In these structures, high count reinforcement polyester yarns were bonded to the fabric by using polyester binder yarns with special lapping patterns. After coating with an acrylic resin and performing tensile tests on the produced geogrids, it was observed that the structure in which the reinforcing yarns were surrounded by binder yarns showed higher tensile-strength-at-break, higher elongation-at-break and lower coefficient of variation than the structure with floating yarns, due to higher structural regularity and uniform distribution of tensile loads on the coated yarns of the former structure. The new structure was found to be ideal for producing geogrids with flexible yarns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geogrid
  • polyester
  • knit structure
  • tensile properties
  • coating