کلیدواژه‌ها = روناس
بررسی تاثیر فرایند شور تجاری بر کیفیت رنگ نخ ابریشمی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 17-28

زهرا احمدی؛ بهاره مولوی


بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 37-44

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد


بهینه‌سازی ترکیبات زیست تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو جهت ضدبید پارچه‌های پشمی در برابر آنترنوس ورباسکی با روش پد-بچ

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 59-68

علی نظری؛ آزاده متین مقدم؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ مهدی دهقانی زاهدانی