بهینه‌سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینیم سولفات بر اساس آزمایش‌های تاگوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده

در این پژوهش، رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای موجود در گیاه روناس با استفاده از دندانه آلومینیم سولفات بررسی شده است. در این راستا برای دستیابی به روش مطلوب رنگرزی ابتدا از روش طراحی آزمایش تاگوچی و سپس از روش تک‌عاملی استفاده شد. پارامترهای دما، زمان، نسبت L:G، جنس و pH حمام و نوع مواد کمکی (تعاونی) مصرفی در رنگرزی الیاف پشم بررسی شد. در این آزمون‌ها معیار انتخاب شرایط بهینه رنگرزی دستیابی به قدرت رنگی زیاد، خواص ثباتی و یکنواختی مناسب بوده است که به طور چشمی و روش طیف‌ سنجی بررسی شدند. نتایج نشان داد، شرایط بهینه رنگرزی عبارت از دمای جوش، زمان ۲ ساعت، pH برابر ۵-۴‌، جنس حمام سفال و نسبت L:G معادل ۳۰:۱ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Dyeing Conditions of Wool FIbers with Madder Dyes and Aluminum Sulfate Mordant Based on Taguchi's Experiments

نویسندگان [English]

  • mohammad dodangeh 1
  • K. Gharanjig 2
1 Young Researchers Club, Kashan Branch, Islamic Azad University
2 Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

The dyeing of wool fibres with Madder dyes and aluminum sulfate mordents has been investigated. To optimize the dyeing process for achieving a favorable method, first the Taguchi's experiments design and then single factor experiments were used. The selected parameters in the dyeing of wool fibres were: temperature, time, L:G, dyeing bath type, pH and auxiliary agents. In these experiments the selection criterion of optimized dyeing method was to achieve high color strength, appropriate leveling and fastness properties which were studied by spectrophotometry and visual examinations. The results showed that the optimum conditions for dyeing are as follows: temperature: boiling, time: 2 h, pH: 4-5, clay bath and L: G=30:1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wool fibres
  • dyeing
  • Madder
  • Aluminum Sulfate
  • Taguchi's experiments