بهینه‌سازی ترکیبات زیست تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو جهت ضدبید پارچه‌های پشمی در برابر آنترنوس ورباسکی با روش پد-بچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یزد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد -دانشکده هنر و معماری - گروه طراحی پارچه و لباس

2 دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، صندوق پستی: 69191-14696

3 دانشکده هنر ومعماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 گروه کشاورزی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران، صندوق پستی: 155-89195

چکیده

از گذشته تا کنون، آنترنوس ورباسکی بعنوان یکی از گونه های تخریب کننده و هضم کننده محصولات پروتئینی و بخصوص پشمی، مشهور بوده است. در این پژوهش، از ترکیبات زیست تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو با روش متداول پد-بچ برای محافظت پارچه‌های پشمی استفاده شده است. در ابتدا عصاره گیری الکلی ترکیبات طبیعی مذکور و در ادامه ایجاد حفاظت و بهینه‌سازی خواص ضدبید پارچه‌های پشمی عمل شده با استفاده از روش آماری رویه پاسخ مورد توجه قرار گرفته و چنین فرایندی، تاکنون گزارش و مطرح نگردیده است. متغیرهای زمان مجاورت و غلظت عصاره‌های طبیعی روناس و پوست گردو بعنوان متغیرهای مستقل و کارایی ویژگی ضدبید از طریق مقادیر تخریب پشم بعنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شده و مدل‌های آماری و شرایط بهینه محافظت پارچه‌های پشمی در برابر آنترنوس ورباسکی کسب شده و مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار گرفت. نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی و نوری و همچنین کاهش وزن نمونه‌های عمل شده در مقایسه با نمونه شاهد، نشان‌دهنده روش موثر عصاره گیری الکلی برای استخراج مواد موثر ترکیبات زیست ‌تجزیه‌پذیر روناس و پوست گردو جهت محافظت پشم در برابر آنترنوس ورباسکی با استفاده از روش پد-بچ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Madder and Walnut hull Biodegradable Compounds to Mothproofing of Wool Fabrics against A. verbasci using Pad-batch Method

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari 1
  • Azadeh Matin-Moghadam 2
  • Abolfazl Davodi-Roknabadi 3
  • Mehdi Dehghani-Zahedani 4
1 Department, of Art & Architectural, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Art & Architectural Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
3 Art & Architectural Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Agriculture Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran,
چکیده [English]

From old forepassed up to now, Anthrenus verbasci has been known as one of digestive and destructive species of proteinate products specially wool products. Biodegradable materials of madder and walnut hull using pad-batch conventional method were applied in this research to protect wool fabrics. To do so, alcoholic extracting of mentioned natural compounds was fistly attended and in continue, creating protection and optimization of wool fabric mothproofing properties using response surface method was noted and up to now, such as process was not reported and presented. Vicinity time and concentrations of madder and walnut hull natural extracts as independent variables and efficiency of mothproofing property through wool destruction amounts as dependent variable were considered. Statistical models and optimized conditions of wool protection against A. verbasci were obtained and accurately discussed. Results of destruction amounts and SEM images revealed alcoholic extracting efficient method to extract effective materials of madder and walnut hull biodegradable compounds to wool mothproofing aginst A. verbasci using pad-batch conventional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Walnut hull
  • Protection
  • Mothproofing
  • Madder