دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، فروردین 1398 
تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


مروری بر کاربرد نانوالیاف در پزشکی

صفحه 31-44

عطیه قاجاریه؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


مقاله مروری

معرفی مش جراحی و مروری بر مهم‌‌‌‌‌‌ترین خواص ساختاری و مکانیکی آن

صفحه 59-66

ملیکا بادین دهش؛ آزیتا آسایش؛ علی اصغر اصغریان جدی