موضوعات = محیط زیست
شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-73

فرهاد فرهادی؛ محمد رضا فتحی؛ سید امین صیدایی گل سفیدی؛ فاطمه محمد یوسفی وردنجانی


فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-26

بهزاد شیرکوند هداوند؛ میلاد آب نیکی؛ زهرا رحمانی؛ رضا اسمعیلی سلمی؛ پریوش رضایی بهبهانی


جذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-17

حسین زائر ثابت؛ پیمان ولی پور؛ حبیب اله طیبی


سنتز نانو کامپوزیت SBA-15/ZIF-8 جهت حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب نساجی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-32

مهدی صادقی؛ حبیب اله طیبی؛ مجید مرادیان؛ علی میرابی