موضوعات = محیط زیست
فرآیند حذف پاراتولوئیک‌اسید به روش اکسیداسیون پیشرفته از پساب خروجی تولید ترفتالیک‌‌اسید در صنایع تولید الیاف نساجی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 17-26

بهزاد شیرکوند هداوند؛ میلاد آب نیکی؛ زهرا رحمانی؛ رضا اسمعیلی سلمی؛ پریوش رضایی بهبهانی


جذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-17

حسین زائر ثابت؛ پیمان ولی پور؛ حبیب اله طیبی


سنتز نانو کامپوزیت SBA-15/ZIF-8 جهت حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب نساجی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-32

مهدی صادقی؛ حبیب اله طیبی؛ مجید مرادیان؛ علی میرابی