کلیدواژه‌ها = "
طراحی مدل بازاریابی چریکی مناسب صنعت پوشاک با استفاده از رویکرد آمیخته

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 67-91

محمدناهید محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ مریم رحمتی؛ داود کیا کجوری


بررسی تاثیر نوع دندانه، دما و pH حمام رنگرزی بر خواص رنگی نخ اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبه

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 15-25

محمد ابراهیم حیدری گلفزانی؛ مینا شیرازی؛ خاطره حمزه زاده؛ محجبوبه بیسادی