کلیدواژه‌ها = برندسازی
بررسی متغیرهای تاثیرگذار در برندسازی محصولات ورزشی بانوان و ارایه مدل ساختاری

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 41-55

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی


ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 71-86

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی