کلیدواژه‌ها = بازالت
بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه


بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 39-44

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه