کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-73

فرهاد فرهادی؛ محمد رضا فتحی؛ سید امین صیدایی گل سفیدی؛ فاطمه محمد یوسفی وردنجانی


مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 93-125

سیاوش افراشته؛ آرزو منصوری قراء؛ مهدی امامی قره حاجلو؛ پیمان ولی پور؛ رهام حبیبی؛ عقیل حاجی هاشمی؛ تیام حبیبی