مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آنها در منسوجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه گیلان/گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

استفاده از سیستم های ذخیره گرمای نهان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده PCM راه موثری برای ذخیره انرژی است و جزو منابع تجدید پذیر و جدید انرژی به حساب می آید. مواد تغییر فاز دهنده طی فرآیند ذوب، انرژی گرمایی را به صورت گرمای نهان ذخیره کرده و طی انجماد این انرژی را آزاد می کنند. امروزه استفاده از این مواد در منسوجات به بهبود خواص گرمایی و سرمایی آنها کمک کرده است. روش های مختلفی نظیر روکش دادن، تورق و حبس داخل کپسولی برای این منظور وجود دارد. همچنین یکی از جدیدترین رویکردهای دانش مواد تغییر فاز دهنده، استفاده از فناوری نانوالیاف به منظور پایداری ابعادی این مواد می باشد. در این مقاله انواع مختلف مواد تغییر فاز دهنده و کاربرد آنها در منسوجات مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها