معرفی مش جراحی و مروری بر مهم‌‌‌‌‌‌ترین خواص ساختاری و مکانیکی آن

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

مش جراحی پارچه‌ای متخلخل است که معمولا به روش بافندگی حلقوی تاری و با استفاده از نخ‌های تک رشته‌ای ذوب ریسی شده از جنس پلیمرهای مختلف به ویژه پلی‌پروپیلن تولید می­شود. بیشترین کاربرد مش­های جراحی، درمان فتق و درمان بیماری افتادگی اندام های لگنی است. فتق، برآمدگی و خروج کل یا بخشی از احشای بدن از جای  طبیعی، از طریق یک سوراخ در دیواره حفره حاوی آن است. درمان فتق مستلزم  بستن محل نقص با نخ بخیه و یا با استفاده از مش جراحی است که به روش جراحی باز یا لاپراسکوپی داخل بدن پیوند می‌شود. مش‌های جراحی به شکل غیرقابل جذب با پایه پلیمری، قابل جذب با پایه پلیمری، کامپوزیستی و زیستی تولید می‌شوند. پارچه‌ای که به‌عنوان پروتز داخل بدن قرار می­گیرد باید دارای ویژگی­های زیستی و عملکردی پزشکی لازم باشد. به عبارتی یک پروتز ایده­آل باید مستحکم، انعطاف­پذیر، غیرحساسیت‌زا و بی­اثر باشد. از میان خواص ساختاری مش‌های جراحی، نوع مش جراحی و جنس آن، اندازه منافذ، درصد تخلخل و وزن واحد سطح مش جراحی تأثیر ویژه‌ای بر خواص مش‌های جراحی در بدن بعد از پیوند مش جراحی دارند. از میان خواص مکانیکی مش­ها نیز، استحکام کششی، استحکام ترکیدگی و مقاومت جرخوردگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بر خواص عملکردی مش جراحی بعد از پیوند داخل بدن موثر می‌باشند.  در مقاله پیش رو به معرفی انواع مش­های جراحی، ویژگی­های مورد نیاز آن­ها و خواص ساختاری و مکانیکی مش­ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Bartels.V. T.. Handbook of medical textiles. 1st edition. Woodhead Publishing Limited. New Delhi. 2011.
[2]     Zhu. L. M.. Schuster. P.. Klinge. U.. Mesh implants: An overview of crucial mesh parameters.World J GASTROINTEST SURG.. 7. 226–236. 2015.
[3]     Baylón. K. et al.. Past, Present and Future of Surgical Meshes: A Review. Membranes. 7(3).No. 47. 2017.
[4]     Prashanth. K.. Ayyathurai. R.. Gomez. C.. Evaluation of Current Synthetic Mesh Materials in Pelvic Organ Prolapse Repair.  Curr. Urol. Rep.. 13. 240–246. 2012.
[5]     Mirjavan. M.. Asayesh. A..  Asgharian Jeddi. A.. The effect of fabric structure on the mechanical properties of warp knitted surgical mesh for hernia repair. J Mech Behav Biomed Mater.. 66. 77-86. 2017.
[6]     Kingsnorth. A.. LeBlanc. K.. Management of  Abdominal Hernias. 4th Edition. Springer-Verlag. London. 2013.
[7]     Pollard. B.. Handbook of Clinical Anaesthesia. 3th edition. Hodder Arnold. Manchester. 2011.
[8]     Hernia (Abdominal Hernia) 9 Types, Symptoms, Causes, and Surgery. Benjamin Wedro. http://www.medicinenet.com/hernia_overview/article.htm. . (Last visited  25 December 2019).
[9]     What Is a Hernia?. Carol DerSarkissian. http://www.webmd.com/digestive-disorders/understanding-hernia-basics (Last visited  25 December 2019).
[10] Zogbi. L.. The Use of Biomaterials to Treat Abdominal Hernias. Biomaterials Applications for Nanomedicine. Chapter 18. Intech. London. 2008.
[11] Dumanian. G.. Thorne, C.. Abdominal wall reconstruction. Grabb and Smith's Plastic Surgery. 6th Edition. Chapter 69. Lippincott Williams & Wilkins.  Philadelphia. 2007.
[12] Surgical Mesh and their Fixation. Alam Shah S.. https://www.slideshare.net/shahzadalamshah/surgical-meshes?qid=4305fb7f-7632-4202-a386-9d0771bf9a6c&v=&b=&from_search=1. (Last visited  25 December 2019).
[13] Gaoming. J.. Xuhong. M.. Dajun. L.. Process of Warp Knitting Mesh for Hernia Repair and its Mechanical Properties. FIBRES TEXT EAST EUR.. 13. 44-46. 2005.
[14] Schumpelick. V.. Nyhus. L. M.. Meshes: Benefits and Risks. Springer Berlin Heidelberg. New York. 2003.
[15] Lati­fi, R.; Surgery of Complex Abdominal Wall Defects, 2st Edition, Springer International Publishing AG., New York, 2017.
[16] Klinge. U.. Park. J.. Klosterhalfen. B.. The Ideal Mesh?, PATHOBIOLOGY. 80. 169-175. 2013.
[17] Burns-Heffner. C.. Development of Explant Registry and Mechanical Testing of Pristine and Explanted surgical mesh.  Dissertation, Clemson University. 2014.
[18] Miao. L. et al.. Physical Characteristics of Medical Textile Prostheses Designed for Hernia Repair: A Comprehensive Analysis of Select Commercial Devices.  Materials. 8(12). 8148–8168. 2015.
[19] Junge, K.. Klinge. U.. Prescher. A. et al.. Elasticity of the anterior abdominal wall and impact for reparation of incisional hernias using mesh implants. Hernia. 5. 113–118. 2001.
[20] Bilsel. Y.. Abci. I.. The search for ideal hernia repair: mesh materials and types. Int J Surg. 10(6). 317-321. 2012.
[21] Weyhe. D. et al.. Large pore size and controlled mesh elongation are relevant predictors for mesh integration quality and low shrinkage e Systematic analysis of key parameters of meshes in a novel minipig hernia model. Int J Surg. 22. 46-53. 2015.
[22] Deeken. C.. Abdo, M.. Frisella. M.. Matthews. B.. FACS.. Physicomechanical Evaluation of Polypropylene, Polyester and Polytetrafluoroethylene Meshes for Inguinal Hernia Repair.  J. Am. Coll. Surg.. 212(1). 68-79. 2011.
[23] Todros. S.. Pavan. P.. Pachera. P.. Natali. A.. Synthetic surgical meshes used in abdominal wall surgery: Part II—Biomechanical aspects. J Biomed Mater Res A. 105(4). 892–903. 2017.
[24]  Adelman. D.M.. Bovine versus Porcine Acellular Dermal Matrix: A Comparison of Mechanical Properties. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2(5). 2014.
[25] Pensalfinia. M. et al.. The suture retention test, revisited and revised. J Mech Behav Biomed Mater.. 77. 711-717. 2018.
[26] Dietz. H.P. et al.. Mechanical properties of urogynecologic implant materials. Int Urogynecol J. 14. 239-243. 2003.
[27] Sanders. D. L. et al.. Mosquito Net Mesh for Abdominal Wall Hernioplasty: A Comparison of Material Characteristics with Commercial Prosthetics. World J. Surg.. 37(4). 737–745. 2013.
[28] Cobb. W. et al.. Textile Analysis of Heavy Weight, Mid-Weight, and Light Weight Polypropylene Mesh in a Porcine Ventral Hernia Model. J. Surg. Res.. 136. 1-7. 2006.
[29] Feola. A.. Barone. W.. Moalli. P.. Abramowitch. S.. Characterizing the ex vivo textile and structural properties of synthetic prolapse mesh products. Int Urogynecol J. 24(4). 559–564. 2013.
[30] Dahesh. M.B.. Asayesh. A..  Jeddi. A.A.A.. The effect of fabric structure on the bursting characteristics of warp-knitted surgical mesh. J TEXT I.. Published online. 2019.
[31] Rogers. W.J.. Sterilisation of biomaterials and medical devices. Chapter 7. 151-211. Woodhead Publishing Series in Biomaterials. New Delhi. 2012.