مروری بر تولید، خواص و کاربردهای الیاف پلی لاکتیک اسید

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111- 84156

چکیده

در دنیای امروز حفاظت از محیط زیست موضوعی حائز اهمیت است، از طرفی، ذخایر پتروشیمی مانند نفت رو به کاهش است. درنتیجه، تولید پلیمرهای جدید از منابع گیاهی از اهداف مهم صنایع است. پلی لاکتیک اسید اولین الیاف سنتزی تولید شده از منابع تجدید پذیر بوده و دارای مزایای زیست محیطی و کارایی عالی در منسوجات است. درحقیقت لیف حاصل، پلی میان الیاف طبیعی و سنتزی ایجاد کرده و کاربردهای گسترده ای از جمله مصارف پزشکی و دارویی، تولید فیلم و الیاف، صنایع بسته بندی، پوشاک خانگی و البسه را در بر می گیرد. در جدید ترین پژوهش ها، از نانوالیاف پلی لاکتیک اسید به عنوان سامانه ای جدید برای رهایش داروی کتوپروفن استفاده شده است. سهولت فرایند مذاب ریسی، تولید از منابع تجدیدپذیر و قابلیت تبدیل شدن به کود گیاهی )در پایان عمر مفید( موجب شده است که این الیاف مقبولیت فزاینده ای در صنایع نساجی به دست آورند. در این مقاله مروری، اطلاعاتی درباره روش تولید، خواص، کارایی و موارد مصرف الیاف پلی لاکتیک اسید ارائه شده که شامل آخرین پژوهش ها در این زمینه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات