بررسی اثر ضد باکتری زخم پوش عمل آوری شده با عصاره حنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی-دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانکده مهندسی نساجی-دانشگاه صنعتی اصفهان

3 پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی - دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

از مهم‌ترین ویژگی زخم‌پوش‌ها خاصیت ضدباکتری آن است، که در برخی گیاهان نیز مشاهده می­شود. هدف از این پژوهش تهیه یک زخم‌پوش مقاوم در برابر باکتری با استفاده از حنا به عنوان یک عامل طبیعی زیست فعال است. برگ گیاه حنای خالص آسیاب شده و عصاره آن به وسیله اتانول استخراج و به منظور اعمال خواص ضدباکتری پارچه‌های پنبه‌ای و پلی‌استر به عصاره برگ حنا به روش رمق‌کشی آغشته شدند و خاصیت ضدباکتری عصاره حنا بر روی دو پارچه مقایسه شد. ارزیابی اثر ضدمیکروب زخم‌پوش‌ها به صورت کمی توسط آزمون نفوذ دیسک طبق استاندارد 190-100 AATCC در برابر باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوساورئوس و گرم منفی اشرشیاکلی انجام شد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که پارچه پنبه‌ای آغشته شده با عصاره حنا خاصیت ضدباکتری قابل قبولی در مقابل باکتری‌های گرم مثبت دارد درحالیکه در برابر باکتری‌های گرم منفی اثر مطلوبی از خود نشان نمی دهد. همچنین بستر پلی‌استر آغشته شده با عصاره حنا هیچگونه خاصیت ضدباکتری در برابر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی نشان نداد، که دلیل آن را می‌توان به دمای بالایی که در آغشته‌سازی پلی‌استر با عصاره حنا استفاده شده است نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the antibacterial effect of wound healing with Henna extract:

نویسندگان [English]

  • ahmad safamehr 1
  • Laleh Ghasemi-Mobarakeh 2
  • poorandokht golkar 3
  • Afsaneh Valipouri 4
1 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Wound environment is susceptible to growth of microorganisms and infection. To prevent the infection and accelerate the process of wound healing, antibacterials are sometimes required. The purpose of this study is to develop a bacterial resistant wound dressing based on Henna , a natural bioactive agent. After separating impurity of Henna leaves, they were milled and dissolved in ethanol. In the next step, cotton or polyester fabrics were impregnated with filtered ethanol extract of Henna leaves using exhaustion method. The  antimicrobial properties of cotton and polyester fabrics were quantitatively measured by the standard penetration test (AATCC 100-190) against Staphylococcus aureus as gram-positive and E. Coli as gram-negative bacteria. The findings show that the cotton fabric impregnated with Henna extract has an acceptable antibacterial properties against gram-positive bacteria with poor antibacterial effect against gram-negative bacteria. Moreover, the polyester fabric treated with Henna extract did not show any antibacterial properties against both gram negative and gram-positive bacteria. This was attributed to the high temperature which was used for treatment of polyester fabrics with Henna extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wound
  • Henna extract
  • Antibacterial
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli