کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‏ سازی ضد آب کردن پارچه های پلی استری و پنبه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، یافتن سطوح بهینه پارامترها در فرآیند ضد آب کردن پارچه­های پلیاستر و پنبه­ای است. بررسی مطالعات پیشین
نشان داد که تاکنون از روش­های طراحی آزمایشات در مسئله ضد آب کردن پارچه استفاده نشده است. در این پژوهش از روش سطح
پاسخ استفاده می­شود، زیرا در مقایسه با طرح­های عاملی از کارایی بیشتری برخوردار است. عوامل تحت کنترل در این آزمایش عبارتند از
دما و زمان. همچنین اهداف عبارتند از میزان ضد آب بودن، میزان نفوذپذیری هوا، استحکام و ثبات شستشویی. نمونه­ها به محلول ماده
فلئوروکربنی روکوگواردایر آغشته شد و فرآیند تکمیل در دما و زمان­های مختلف انجام گردید. نتایج تحلیل واریانس حاکی از معنی­دار
بودن اثر هر دو عامل بر تمام اهداف آزمایش بود. وجود اثر متقابل عوامل در برخی موارد منجر به دستیابی به سطوح پاسخ غیرخطی شد.
در این پژوهش از قابلیت بهینه­سازی چندهدفه سطوح پاسخ در نرم­افزار دیزاین اکسپرت استفاده گردید. با وزن­دهی دلخواه به اهداف
در این نرم­افزار می­توان سطوح بهینه عوامل را بدست آورد. استفاده موفقیت­میز روش سطح پاسخ می­تواند انگیزه­ای برای بکارگیری این
روش در سایر فرآیندها مانند رنگرزی و رنگ­همانندی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of the response surface methodology for water repellency finishing of polyester and cotton fabric

نویسندگان [English]

  • Nesa Ahmadyar
  • Ahmad Kazemian
  • Mehdi Iranpoor
Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to find optimum conditions for water repellency finishing of polyester and cotton fabric
In this paper, the response surface methodology is employed for the design of experiments and optimization. Temperature
and duration of the finishing process were considered as the main factors affecting the process. The objectives
were to obtain a high level of water repellency, air permeability, tensile strength, and wash-fastness tolerance
at the same time. The samples were immersed in the solution of RUCO-GUARD® fluorocarbon and the finishing
process was carried out at various temperatures and durations. The analysis of variance (ANOVA) showed that these
parameters significantly affected all of the objectives. Further, the interaction of two factors was significant in some
cases which resulted in nonlinear surfaces. By choosing some arbitrary degrees of importance for the objectives in
the multi-objective optimization module of Design expert software, the optimal levels of factors were found. The
successful application of the response surface methodology is promising for optimization of other textile application
such as dyeing and color matching to name a few.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water repellency finishing
  • Response surface methodology
  • Carbon fluorine
  • cotton
  • polyester