مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پوشاک

2 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

کیسه خواب جزو تجهیزات حفاظت شخصی افرادی است که در فضاهای آزاد ناچار به اقامت و استراحت هستند. یکی از کاربردهای کیسه خواب برای حفاظت از بدن در برابر اتلاف شدید دمای آن در شرایط آب و هوایی سرد است که برای کوهنوردان، نیروهای نظامی و… مورد توجه قرار می‌گیرد. به دلیل تماس کیسه خواب با سطح زمین که در نواحی سرد دمای کمی دارد و از سوی دیگر بواسطه اعمال فشار ناشی از وزن بدن بر کیسه خواب، ضخامت کیسه خواب کاهش می‌یابد که موجب تسریع انتقال گرمای بدن به زمین می‌شود. از این رو حفظ خاصیت عایق گرمایی کیسه خواب تحت فشار بدن، در پیشگیری از اتلاف شدید دمای آن و احساس سرمازدگی موثر است. در این مطالعه تاثیر عوامل موثر در طراحی کیسه خواب به منظور بهبود خاصیت عایق گرمایی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که وزن کیسه خواب، نوع مواد پرکننده مورد استفاده و تعداد ردیف‌های دوخته شده بر روی کیسه خواب در تعیین کارایی گرمایی آن در حین مصرف موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Effect of Structural Parameters of Sleeping Bag on the Thermal Protection Performance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghazinezam 1
  • Malihe Ghanberi 1
  • Nazanin Ezazshahabi 2
  • Fatemeh Mousazadegan 3
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
2 Assistant Professor, Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Assistant Professor, Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sleeping bag is one of the self-protection equipment that is used in open environment for sleeping and rest. One of the applications of sleeping bags is protection of body against sever loss of its temperature in cold weather conditions that is usually important for mountain climbers, military forces and …. Because of the contact of sleeping bag with the ground, which can be very cold in some regions and also due to the pressure applied by body on the sleeping bag, the thickness of it reduces which leads to ease of body heat loss. Thus, the preserve of thermal insulation property of sleeping bag under body pressure is important for the prevention of temperature diminishes and the feeling of coldness. In this study, the effect of influencing factors in the design of sleeping bags with regard to the improvement of its thermal insulation properties are investigated. The results of this research cleared that the impact of the sleeping bag’s weight, the type of waddings and the distance between the seamed rows on the thermal efficiency of the sleeping bag during use, is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeping Bag
  • Thermal insulation
  • Compressibility
  • Wadding
  • Weight per Area
 comfort thermal for temperature air of Prediction .,J Huang 1.
 .,Biometeorol .J .Int ,review a :bags sleeping using people of
2008. 717-723, 52,
 to according bags sleeping Testing .,V Dejke and .K Kuklane 2.
2010. 199-216, 16, .,Ergon .Saf .cupOc .J .Int ,difference the make that details 13537:2002, En
 th5 the of Proceedings ,Tore manikin thermal a on surementsmea-bags sleeping of resistance Evaporative .,K Kuklane 3.
 and) ECPC (Clothing Protective on Conference European
2012. ,Spain ,Valencia 10, NOKOBETEF
 Zhao and I Holmer .,C Gao .,K Kuklane .,F Wang .,Y.L Lin 4.
 EN to according defined sleepingbags four of peraturestem limit and comfort of study validation laboratory A .,M
2013. 321-326, 44, .,Ergon .Appl 13537,
 waterproof of production and Designing .,M .E Ramadan 5.
 .,Sci .Am .J ,bags sleeping for suitable fabric breathable
2015. 51-61, ,(10)11
 .Adv ,bags sleeping military the of resistance thermal of ationEvalu .,A Vilumsone and K Kuklane .,I Sitvjenkins .,I Abele 6.
2015. 299-302, 1117, .,Res .Mater
 at comfort thermal’ wearers improving for bags sleeping ingheat Smart .,K Kuklane .,F Wang .,Y Lu .,D Lai .,C Zhang 7.
 on Conference International th15 the of Proceedings ,feet the
2015. .,UK ,Portsmouth ,Ergonomics Environmental
.8 گودرز م،. ارزیابی فاکتورهای موثر بر طراحی کیسه خوابهای محافظ در برابر هوای
فوق سرد، مجموعه مقاالت دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، دانشکده
مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1395
 during stages sleep on bag sleeping a under cardboard of fectEf .,K Niwano and ..M Tanabe .,K Mizuno .,K.M Okamoto 9.
2016. 27-32, 54, .,Ergon .Appl ,nap daytime
 ambient cold a in sleeping while comfort thermal feet ‘erswear improve to bag sleeping heated electrically smart a ingDesign .,F Wang and P Xu .,W Son .,Y Li .,C Ren .,C Zhang 10.
2017 1-10, 87, .,J .Res .Text ,environment
1993 1-54, ,(4)24 .,Inst .Text .J ,ricsfab of properties insulation-thermal The .,O .J Ukponman 11.