مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 هیئت علمی دانشگاه گیلان

3 هیئت علمی/دانشگاه گیلان

چکیده

الکتروریسی فرآیندی ساده و ارزان، برای تولید نانوالیاف پیوسته با قطرهایی در محدوده زیر میکرون تا مقیاس نانومتر، به کمک جت باردار شده از محلول پلیمری است. در گذشته، بیشتر آزمونهای الکتروریسی با استفاده از یک سوزن انجام می‌شد که از نظر سرعت تولید، حتی در مقیاس آزمایشگاهی پژوهشگران را دچار چالش می‌کرده است. کاربردهای گسترده این روش منحصر به فرد، لزوم توسعه روشهای الکتروریسی با سرعت تولید صنعتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. سامانه الکتروریسی بدون‌سوزن، قابلیت تولید نانوالیاف را در مقیاس صنعتی با سرعت تولید قابل قبول دارد و امکان ساخت ساختارهای نانولیفی را با خواص قابل قبول فیزیکی و مکانیکی فراهم میسازد. رشت هساز در الکتروریسی بدو نسوزن، نقش اساسی در تولید نانوالیاف دارد و پارامترهایی نظیر شکل، اندازه و سرعت چرخش به عنوان پارامترهای عملیاتی امکان کنترل خواص نانوالیاف را فراهم می‌کند. در مقاله حاضر تلاش بر این است، انواع رشته‌سازها در الکتروریسی بدون‌سوزن معرفی شوند. همچنین، اثر رشته‌ساز بر فرایند الکتروریسی، کیفیت الیاف و بازده بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Performance of Spinnerets in Needleless Electrospinning

چکیده [English]

Electrospinning is a facile and inexpensive method for production of nanofibers, at submicron to nanometer scales, from passage of polymer solutions through a charged jet. In recent years, most electrospinning experiments have been carried out on the basis of one-needle set up with a low production rate which has been an exhaustive challenge for researchers even in laboratory scale. The broad application of this exclusive technique illuminates a road map toward development of new techniques with high production rates. The needleless electrospinning enables the manufacturer to produce nanofiber in industrial scale with acceptable production rate, physical and mechanical specifications. The spinneret in needleless electrospinning plays a crucial role in nanofiber production and the parameters such as geometry, size and rotation rate as operational parameters are able to control nanofibers characteristics. This review is an attempt to introduce a variety of spinnerets in needleless electrospinning processes and explains how spinnerets may affect the quality and productivity of nanofibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • needleless electrospinning
  • spinneret
  • Nanofibers