زاویه بازیابی چروک در پارچه حلقوی‌پودی تولید شده از نخ پوشش یافته با پلیمر حافظه شکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111- 84156

2 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

موادی که به شکل پویا به محرک‌های محیطی واکنش داده و عکس‌العمل‌های متنوعی بروز می‌دهند، هوشمند نامیده می‌شوند. در سال‌های اخیر،مواد هوشمند به دلیل تغییر خواص فیزیکی، مکانیکی و هندسی خود در اثر اعمال محرک‌های خارجی به‌طور گسترده، بررسی شده‌اند. مواد با حافظه شکلی، گروهی از مواد هوشمند به‌شمار می‌آیند. این مواد به‌طور موقت تغییر شکل می‌یابند، سپس با محرک‌های محیطی مثل مواد شیمیایی، دما و نور به شکل اولیه خود برمی‌گردند. در این پژوهش، اثر کاربرد پلیمر با حافظه شکلی روی پارچه حلقوی پودی با بافت ساده بررسی شده  است. با توجه به اینکه تا به حال از این پلیمر فقط به عنوان پوشش روی پارچه استفاده شده است، در پژوهش حاضر، اثر این پلیمر روی نخ و تولید پارچه از آن بررسی شده است. برای ایجاد مقاومت در برابر چروک‌شدن، ابتدا نخ مدنظر با پلیمر حافظه شکلی پوشش یافته و پس از پخت نخ حاصل و بافت گرفتن از آن، خواص پارچه با حافظه شکلی از قبیل زاویه بازیابی پس از اعمال چروک و خواص حافظه شکلی منسوج ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد، پلیمر با حافظه شکلی روی نخ و پارچه در بازیابی چروک بسیار مؤثر بوده و نیز حافظه شکلی پارچه با وحید تکرار تغییرات شکلی، پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Crease Recovery Angle of Weft-knitted Fabrics Produced by Shape Memory Polymer- Coated Yarn

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ebrahimi Manesh 1
  • Saeed Ajeli 1
  • Mohammad Zarrebini 2
1 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
2 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Materials that respond dynamically to environmental irritants leading to various reaction signs are referred as smart materials. In recent years, due to changes developed in the physical, mechanical and geometrical properties of smart materials, extensive studies have been made on various applied external stimuli. The shape memory polymers are considered as a class of smart materials. These materials are transformed into temporary shapes by environmental irritants like chemicals, temperature, light and return to their original shapes. In the current study, the application of shape memory polymer on plain weft-knitted fabric has been studied. In the past, there have been studies focused on polymer coatings in relation to fabrics; in this research the effect of shape memory polymer is evaluated on fabric wrinkled by SMP coated yarn. To create a crease resistance, first, the yarn was coated with shape memory polymer. After curing, the produced yarn is knitted and its characteristics, such as crease recovery angle are evaluated. The results show that the shape memory polymer-treated yarn and fabrics respond effectively on crease recovery angle. The flexural properties of shape memory polymer-treated yarns and fabrics depend on consumer handling at different temperatures. By repeated deformations the shape memory fabrics remain stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shape memory polymer
  • crease recovery angle
  • weft-knitted fabric
  • smart textile