بررسی تاثیر استفاده از ذرات نانورس بر مورفولوژی الیاف نانوکامپوزتی بر پایه پلی پروپیلن/ پلی آمید 6 و خواص رنگپذیری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر/مازندران،دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهر،دانشکده فنی مهندسی،گروه مهندسی نساجی،صندوق پستی 163

چکیده

الیاف پلی پروپیلن فاقدخواص مطلوبی چون جذب رطوبت، جذب رنگ و زیردست مناسب می باشند. یکی از راه های تغییر و بهبود خواص الیاف مصنوعی، ترکیب پلیمرها با یکدیگر و تولید الیاف آلیاژی است. از دیگر روش های اصلاح خواص الیاف مصنوعی استفاده ازمواد اصلاح کننده نظیر نانو ذرات رس و کربن می باشد. در این تحقیق تاثیر استفاده از سازگارکننده پلی پروپیلن پیوندشده بامالئیک انیدرید (PPgMAH) و نانو ذرات رس از نوع کلوسیت A15 بر تشکیل و توسعه ریزساختار در الیاف نانو کامپوزیتی بر پایه پلی پروپیلن/پلی آمید 6 (PP/PA6) با ترکیب 30/ 70 مورد بررسی قرار گرفته است. نانو کامپوزیت ها با دو درصد متفاوت از نانو رس (3 و 5 درصد) در حضور یا عدم حضور سازگارکننده درون مخلوط کننده داخلی مخلوط شده و چگونگی توزیع ذرات نانو رس و مورفولوژی نانو کامپوزیت ها و الیاف حاصل از آن به ترتیب با آزمایش پراش اشعه X با زاویه باز و میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سایز فاز متفرق و توزیع ذرات نانو رس در اجزای آلیاژ با انتخاب درصد مناسب نانورس و سازگارکننده قابل کنترل است. همچنین خواص رنگ پذیری الیاف آلیاژی PP/PA6 درحضور اصلاح کننده نانو رس افزایش یافته و قابلیت رنگرزی با رنگزای اسیدی به روش رمق کشی را ایجاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Nano Organocalay on Morphology and Dyeability of Polypropylene/ Polyamide 6 Blend Nanocomposite Fibers

نویسندگان [English]

  • M.E. Heidari Golfazani 1
  • P. Valipour 2
  • H. Ali Bagheri 1
1 Department of Textile and Clothes Engineering, Islamic Azad University, Ghaemshahr branch, Mazandaran, Iran, P.O.Box: 163
2 Department of Textile and Clothes Engineering, Islamic Azad University, Ghaemshahr branch, Mazandaran, Iran, P.O.Box: 163
چکیده [English]

Polypropylene fibers don’t have comfortable properties such as moisture absorption, dye absorption and good handle. Blending to produce blend composite fibers is a method for modifying properties of synthetic fibers. Another method is modifying of synthetic fibers properties with modifier materials such as nano organoclay and nano carbon. In this paper the effect of compatibilizer (PP-g-MAH) and nano organoclay Closite 15A on the microfibrillar structure of Polypropylene / Polyamide6 nanocomposite fiber were investigated. The samples with the same blend ratio (PP/PA6 70/30) but varying in organoclay content (3, 5 percent) was prepared with and without the compatibilizer by using a melt compounding process in an internal mixer. The blended samples melt spun in a single screw extruder to prepare the blend fibers. The organocally partitioning and microfibrillar morphology development of PP/PA6 nanocomposite fibers were studied with wide angle X-ray diffraction (WAXD) and scanning electron microscopy (SEM). The results show that the sizes of PA6 disperse particles and nano organoclay intercalation and/or exfoliation on the blend nannocomposite was controlled by nano organoclay percentages and presence or absence of compatibilizer. Furthermore the dyeability of PP/PA6 nanocomposite fibers with Acid milling dye is modified and increased on exhustion dyeing bath in the presence of nano organoclay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Multi component Fibers
  • Nanocaly
  • morphology
  • Dyeability