مطالعه امکان تولید نخ چند رشته ای پلی استر یکسره با استحکام زیاد با استفاده از بهینه سازی متغیرهای فرآیند کشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران،پژوهشگاه صنایع رنگ ایران،گروه رنگ و محیط زیست،صندوق پستی654-16765

2 عضو هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی،صندوق پستی4413-15874

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد/ یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، صندوق پستی 89195-741

چکیده

در این پژوهش تاثیر برخی از عوامل فرآیند کشش مانند نسبت کشش، تعداد دور پیچش نخ حول غلتک گادت و دمای عملیات حرارتی بر خواص فیزیکی نخ پلی استر یکسره مورد مطالعه قرار گرفته است. دو روش عملیات حرارتی همزمان با کشش یعنی اعمال حرارت بین غلتک تغذیه و کشش و عملیات حرارتی در انتهای کشش یعنی اعمال حرارت روی غلتک کشش با استفاده از یک دستگاه کشش صنعتی، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش نسبت کشش، استحکام و مدول اولیه افزایش یافته و میزان این افزایش شدیدا به نحوه عملیات حرارتی و نسبت کشش بستگی دارد. از میان دو روش عملیات حرارتی اعمال شده، روش عملیات حرارتی در انتهای کشش نتایج مطلوب تری را در خواص فیزیکی مانند استحکام، مدول اولیه، کار تا حد پارگی و جمع شدگی نسبت به عملیات حرارتی همزمان با کشش ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study on Producing of High Tenacity Polyethylene Terephthalate Multifilament Yarn with Optimization of Drawing Process Parameters

نویسندگان [English]

  • F. Emami 1
  • A.M. Shushatri 2
  • Mohammad Ali Tavanaie 3
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran, P.O.Box: 16765-654
2 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, P.O.Box: 15874-4413
3 Assistant Professor, Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

In this research, the effect of some drawing parameters on the physical properties of polyester filament yarn was investigated. Heating operations were carried out with two methods: simultaneous (heating with drawing) and sequential (heating after drawing). The results showed that the tenacity and initial modulus of PET yarns increased with increasing the draw ratio at a selected optimum heating operation. The simultaneous method gives rise to the resultant drawn yarn with superior tensile properties and low shrinkage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drawing process
  • Heat treatment
  • physical properties
  • PET flament yarn