بررسی توزیع تنش در آویزش عمودی پارچه تور ویل با استفاده از روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه نقش منسوجات فنی در زمینه های مختلف صنایع، کشاورزی و پزشکی دارای اهمیت روز افزونی می باشد. این امر به واسطه خواص مناسب آنها از قبیل سبکی، الاستیسیته مناسب، ثبات ابعادی قابل قبول، استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی و فاسد شدن، همواره موجب کاهش هزینه ها می گردد. در منسوجات، با توجه به پیچیدگی های موجود در محیط های لیفی از نظر خواص هندسی و مکانیکی، از روش های عددی جهت تحلیل مسائل مختلف استفاده م یگردد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش اجزاء محدود رفتار آویزش پارچه های تور حلقوی تاری که یکی از ویژگی های مهم آنها می باشد، مورد توجه قرار گرفته و نحوه توزیع تنش در قسمت های مختلف یک سلول بافت بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into Tensional Distribution of Vertical Drape on Voil Net Fabrics Using Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • D. Semnani 1
  • S. Ajeli 1
  • E. Amir nasr 2
چکیده [English]

The role played by the industrial warp knitted fabrics has become very important in recent years in industry, agriculture, medicine, etc. This matter is due to the superior properties of these kinds of fabrics, including their low weight, suitable elasticity, constant dimension, high durability, resistance to corrosion and degradation and their low costs. In the analysis of mechanical behavior of textile problems because of complexity of the fibrous products in terms of geometrical and mechanical properties a numerical techniques are used. In the present research, one of the most important mechanical properties of net warp knitted fabrics has been considered. FEM (finite element method) is used for modeling of tensional distribution of vertical drape in this field of fabrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net warp knitted fabrics
  • Finite element method
  • Laid in
  • Vertical drape