سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه بنزوتیازول و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنایع رنگ ایران/گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد ٥، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ی مشتقات تیازول سنتز و خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 2- آمینو- 6- نیترو بنزوتیازول دی آزوته شد و در محیط اسیدی با N,N -3 - دی اتیل آمینو- استانیلید، پیوند گردید. ماده رنگزای سنتز شده به روش TLC خالص سازی شده و از طریق آنالیز دستگاهی UV-vis ,DSC , FTIR ,1HNMR مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. همچنین خواص اسپکتروفتومتری ماده رنگزای سنتز شده تعیین گشته و ویژگی های ضد میکروبی آن ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده در مقابل هر دو نوع باکتری استافیلاکوکوس طلایی و اشریشیا کولی، خاصیت ضد میکروبی دارد. در ادامه دیسپرسیونی از ماده رنگزا تهیه شده و بر روی پارچه پلی استر به کار گرفته شد و در نهایت نیز خواص رنگرزی آن بررسی گردید. نتایج نشان م یدهد که ماده رنگزای سنتز شده علاوه بر دارا بودن ثبات های شستشویی، تعرق و سایشی عالی و نیز ثبات های نوری و تصعیدی متوسط بر روی الیاف پلی استر، از یکنواختی و قابلیت رنگرزی خوبی بر روی این الیاف برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of a Novel Disperse Dye Based on Benzothiazol and Investigation of Its Dyeing Properties on Polyester Fibres

نویسندگان [English]

  • K. Gharanjig 1
  • M. Dodangeh 2
  • S. Valikhani 3
1
2
3
چکیده [English]

In this research, synthesis of a disperse dye based on thiazol derivatives and investigation of its dyeing properties on polyester fibres has been reported. For this purpose, 2-amino-6-nithrobenzothiazol was diazotized and coupled with 3-N,N-diethylamino acetanilide in acidic media. The synthesized dye was purified by TLC method and characterized by analytical instruments such as FTIR, 1HNMR, DSC and UV-Vis techniques. The spectrophotometric and antibacterial properties of obtained dye were examined. Results showed that the synthesized dye has antimicrobial property against both staphyloccus and Escherichia coli. Dispersion of the synthesized dye was prepared and utilized on polyester fibres and finally its dyeing properties were estimated. Results showed that the synthesized dye besides having good leveling and build-up on polyester fibres, had excellent wash, rubbing, perspiration fastness and medium light, sublimation fastness on this fibres.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disperse dyes
  • Synthesis
  • dyeing
  • polyester
  • Sublimation fastness