بررسی تاثیر الیاف گوناگون بر خاصت کشش پذیری قیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان/دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قیر، المان اصلی ساخت مخلوط های آسفالتی است. هر چند درصد حضور این ماده در آسفالت، ناچیز می باشد، اما اثر مهمی در تعیین خواص مکانیکی محصول منتج دارد. قیر با افزایش دما به تدریج نرم می شود و همین مساله موجب پدید آمدن پدیده موج افتادگی در سطح آسفالت می شود. از سوی دیگر، با کاهش دما قیر شکننده می شود و انواع ترک بر سطح آسفالت پدیدار می گردد. بنابراین، بحث تقویت و تسلیح آسفالت و به تبع آن، قیر، مقوله پراهمیتی است. در این مقاله، نتایج پژوهش انجام شده بر عملکرد الیاف نساجی گوناگون در قیر و تحلیل نتایج به کمک مکانیک کامپوزیت ها ارائه خواهد شد. الیاف مورد استفاده عبارتند از: نایلون 6.6 ، پلی استر (معمولی و تکسچره)، پلی پروپیلن و الیاف شیشه. آزمایش های انجام شده بر روی قیر نیز شامل نقطه نرمی، درجه نفوذ و خاصیت انگمی (داکتیلیتی) می باشد که در این مقاله، نتایج آزمون داکتیلیتی مورد بررسی واقع شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصل، مشخص گردید که به طور کلی، حضور الیاف در قیر سبب کاهش کشش پذیری قیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Textile Fibers on Ductility of Bitumen

نویسندگان [English]

  • S.M. Hejazi 1
  • S.M. Abtahi 2
  • R. Alipour 1
  • M. Sheikhzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

HejaziBitumen is considered as a primary element of Asphalt Concrete (AC) mixture. Although, the percentage of this material in AC is low, the mechanical properties of AC mixtures will depend on it. Mainly, the temperature-dependence of bitumen leads to rutting on AC pavements in hot seasons, while results in thermal cracking in cold seasons. That is why the reinforcement of bitumen can be considered as an important concept. So, this paper is going to investigate some physical and mechanical properties of bitumen reinforced by different fibers including Poly Propylene, Polyester, Nylon ٦٫٦ and Glass. The mechanical property embraces ductility while the physicalcases comprise penetration and softening point. But only, the results of ductility tests have been presented in this paper and analyzed by using composite mechanics. On the basis of experimental results, it was illustrated that the attendance of fibers in bitumen decreases the ductility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen
  • Reinforcement
  • Fibers
  • Ductility