تاثیر پارامترهای کلیدی در فرایند الکتروریسی نانو الیاف نایلون 6 بر روی متوسط قطر الیاف و جریان الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی نساجی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

3 انشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی پلیمر، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی شیمی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله جهت بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی از جمله غلظت، ولتاژ الکتریکی، فاصله و دبی بر روی جریان الکتریکی در فرآیند الکتروریسی، همچنین به دست آوردن رابطه جریان با پارامترهای ذکر شده و قطر الیاف، از غلظت های مختلف و در محدوده 25-10 درصد وزنی- حجمی نایلون در اسید فرمیک استفاده شد. همچنین به منظور دسترسی به قطر بهینه، آزمایشاتی در دو بخش اصلی صورت گرفت که می توان بخش اول را مربوط به بررسی روند تغییر متغیرها و بخش دوم را به بهینه سازی شرایط فرآیندی جهت حصول به الیافی با حداقل قطر، مربوط دانست. در تمامی آزمایشات از آمپرسنج، جهت بررسی جریان الکتریکی در مدت زمان 12 دقیقه ریسندگی و میکروسکوپ الکترونی پویشی، جهت بررسی مورفولوژی و قطر الیاف استفاده گردد. نتایج حاکی از آن بود که ی جریان الکتریکی با غلظت محلول پلیمری و ولتاژ الکتریکی رابطه مستقیم و با فاصله سوزن تا جمع کننده رابطه معکوس دارد؛ در حالی که دبی اثر متفاوتی را از خود بر جای می گذارد. در طول آزمایشات، جریان الکتریکی در فواصل زمانی مختلف، متغیر بود. در حالی که در نمونه بهینه که مورفولوژی آن نیز توسط دستگاه SEM مورد بررسی قرارگرفته بود، جریان به طور کاملاً یکنواخت و پایدار در آمده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Governing Parameters on Fibers Diameters’ Average and Electric Current of Electrospun Nylon 6 Nanofiber

نویسندگان [English]

  • SH. Zargham 1
  • S. Bazgir 2
  • A. Rashidi 3
  • A. Tavakoli 4
چکیده [English]

In order to investigate the effect of key parameters, such as concentration, electric voltage, distance and flow rate on electric current and fibers diameters in the process of Electrospinning, and also finding a relation between current and the parameters mentioned above, we have used nylon 6 solutions in the range of 10–25wt%. With the purpose of producing the least diameter in fiber, the experiments were conducted in two main sections. The first section is about investigating the effects of parameters to achieve trend behavior while the second part is belonging to optimizing the process. In all experiments, micro ammeter and scanning electron microscopy (SEM) were used to examine the current in a 12 minute time segment and morphology along with fibers diameters respectively. The experiments showed that the electric current has a direct relation with concentration and electric voltage. However, it has an indirect relation with distance between a collector and needle tip. Flow rate did not illustrate any specific trend during the experiments. It has been observed that, electric current in a 12 minute time segment was unstable all through the experiments, while when tested with the optimized sample, the electric current was steady and stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrospinning
  • nanofiber diameter
  • Electric Current