بررسی تأثیر سیستم های مختلف تولید بر بهره وری در خط تولید پیراهن کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر/دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

2 شرکت مشاوره ای نو اندیشان صنعت پوشاک، تهران، ایران

چکیده

استفاده از سیستم های مختلف تولید در کارخانجات پوشاک، تأثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری تولید خواهد داشت. به منظور بررسی این موضوع در پژوهش حاضر، خط تولید پیراهن کلاسیک یک واحد تولیدی با دو سیستم مختلف پیش رونده دسته ای (PBS) و خط مستقم، بالانس شد. سپس بهره وری ماشین آلات (MP) و بهره وری نیروی انسانی (LP) واحد تولیدی یاد شده برای هر دو حالت PBS و SLS محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که با اعمال سیستم خط مستقیم (SLS)، بهروه وری ماشین آلات و نیروی انسانی واحد تولیدی در خط تولید پیراهن افزایش می یابد که در نتجه آن، تعداد ماشین ها و نیروی انسانی مورد استفاده کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invetigation of Effect of Production System on Productivityof Shirt Classic-Line Production

نویسندگان [English]

  • H. Dabiryan 1
  • H. Kheirabadi 2
1
2
چکیده [English]

Using different production system in apparel factories has considerable effect on productivity of production lines. In the present study, a shirt classic line was balanced by using different production systems, i.e. Progressive Bundle System (PBS) and Straight Line System (SLS). Then Machine Productivity (MP) and Labor Productivity (LP) of mentioned line were calculated and compared for PBS and SLS cases. The results showed that, using SLS in producing shirt classic, increase MP and LP of production line. Consequently, number of machines and operators in line will be decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive Bundle System
  • Straight Line System
  • Machine Productivity
  • Labor Productivity
  • Shirt
  • Classic
  • Apparel