اثر شکل شناسی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید و نانو پوشش طلا بر عملکرد خود تمیز شوندگی پارچه سلولزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش، اثر پوشش نانو طلا و شکل شماسی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) بر افزایش بهره‏وری خاصیت نور کاتالیزوری و خود‏تمیز‏شوندگی روی بستری سلولزی بررسی شده است. پارچه های ویسکوزی با نانو ذرات طلا به روش پاششی در زمانهای متفاوت (از s30 تا min 4) پوشش دهی شدند. سه مورفولوژی متفاوت از نانوذرات TiO2 به شکلهای کروی، دوکی و میله ای با روش افشانه ای بر روی بسترهای خام و با پوشش طلا اعمال گردیدند. مرفولوژی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی و قدرت خود تمیز شوندگی با اندازه گیری شاخص های قدرت رنگ و اختلاف رنگ(ΔE) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که وجود پوشش طلا بعلت تمایل به جذب الکترون‌های نانو ذراتTiO2 برانگیخته، باعث ارتقای خاصیت فتوکاتالیزوری میگردد، اما ضخامت پوشش روی بستر تغییر معنا‏داری در افزایش راندمان خاصیت فوتوکاتالیزوری نشان نداد. نانوذرات TiO2 میله ای شکل نسبت به کروی و دوکی شکل خاصیت خودتمیزشوندگی بیشتری را نشان میدهند که میتواند مربوط به سطح مخصوص بالاتر آنها در مقایسه با دو نوع دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nano TiO2 Morphology and Au Nano coating on the cellulose Fabric to Performance of Self-cleaning Properties

نویسندگان [English]

  • Sabereh Golabzaei 1
  • Ramin Khajavi 2
  • Leyla Torkiyan 3
1
2 Member of Faculty, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3
چکیده [English]

In this study, the effect of Au Nano coating and the morphology of titanium dioxide "TiO2" nano particles to improvement of performance of photo-catalytic and self-cleaning properties on the cellulosic substrate was investigated. Au nanoparticles with sputtering method in different times were coated on a viscose fabric. Three different kinds of TiO2 morphologies including spherical, spindle and rod shaped were applied on samples by spraying method. Morphology of samples was characterized by scanning electron microscopy and the self-cleaning properties determined by color intensity and color difference (ΔE). Results showed that Au coating according to its tendency for absorbing excited TiO2 electrons increased the photocatalytic ability. But, its thickness showed no significant improvement in the obtained self cleaning property. The rod shaped TiO2 nanoparticles showed better results in compare with spherical and spindle shaped nanoparticles which can be attributed to its higher surface area in compare with the other two nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-cleaning
  • nanoparticle morphology
  • cellulosic fabric
  • Au Nano coating
  • TiO2 nanoparticles