طراحی استحکام و مدول خمشی پسماند پس از ضربه با سرعت کم در کامپوزیت های هیبرید جوت-پلی استراپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی نساجی

2 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

در سال های اخیر کامپوزیت های تقویت شده با الیاف جوت به دلیل هزینه کم، خواص مکانیکی قابل قبول و زیست تخریب پذیربودن این الیاف، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از آنجا که یکی از عیوب این کامپوزیت ها، رفتار ترد و شکننده آن ها زیر بارهای مکانیکی است، در این مطالعه، عمل هیبرید کردن جوت با الیاف پلی استر با جوت به عنوان راه حلی برای غلبه بر مشکل مزبور در کامپوزیت های حاصل بررسی شده است. نمونه های کامپوزیتی هیبرید با درصدهای وزنی متفاوت الیاف پلی استر با روش لایه گذاری دستی تولید شدند و در بارگذاری ضربه ای با سرعت کم قرار گرفتند . سپس رفتارهای خمشی نمونه های ضربه خورده و ضربه نخورده، با آزمون خمش سه نقطه ای اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد، با افزایش درصد وزنی الیاف پلی استر با مقاومت زیاد، استحکام و مدول خمشی کامپوزیت هیبرید کاهش می یابد. اما با این عمل، مقدار کاهش خواص خمشی پس از اعمال ضربه به شکل قابل ملاحظه ای کمتر است. در واقع اضافه کردن الیاف پلی استر به نمونه های کامپوزیتی، به افزایش قابلیت جذب انرژی آن ها زیر بارهاری ضربه ای منجر می شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Residual flexural strength and modulus after low-velocity impact in hybrid jute - polyester / epoxy composites

نویسندگان [English]

  • Tohid Dastan 1
  • Mohamad Saleh Ahmadi 2
1 Department of Textile Engineering, Yazd University
2 Yazd University
چکیده [English]

In recent years, jute fber reinforced composites have gained attention of many researchers due to their low cost, acceptable mechanical properties and biodegradability. To overcome the brittleness of these composite under mechanical loads, hybridization of jute with high tenacity polyester fbers has been investigated in this study. Hybrid composite samples with various weight percentages of polyester fbers were fabricated using hand lay-up method and subjected to low-velocity impact loading. The flexural behavior of the composites was then measured using three-point bending test for both the impacted and the non-impacted samples. The results showed that with increasing the weight percentage of polyester fbers, the flexural strength and modulus of the hybrid composites decreased. However, the extent of drop in flexural properties after impact was considerably lower. In fact, adding high tenacity polyester fbers to the composites increased their energy absorption capabilities under low-velocity impact loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • jute
  • polyester
  • Flexural properties
  • low-velocity impact