مقایسه روش پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی در سنتز استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به عنوان نرم کننده در صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی

2 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، نرم کننده های استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به کمک دو ماده مختلف، روغن نخل خرما و روغن سویا به دو روش متفاوت، پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی سنتز شده اند. آزمون های مختلف از قبیل طیف سنجی زیرقرمز، تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل و دمای ذوب برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نرم کننده های سنتز شده انجام شده است. قدرت نرم کنندگی، خواص رطوبت پذیری و ضدچروک و شاخص زردشدگی سه نوع پارچه 100%  پنبه ای، پنبه – پلی استر و پشم – پلی استر عمل آوری شده با تمام نرم کننده های سنتزی اندازه گیری شده است. نرم کننده بر پایه روغن سویا دارای نرمی بیشتری بوده است و در نهایت مشخص شد، نرم کننده های سنتز شده به روش پرتودهی با امواج ریزموج دارای نرمی بهتر، رطوبت پذیری بیشتر و خواص بهتر بازگشت از چروک هستند، در حالی که واکنش ها در این روش در زمان کمتر و با بازده بیشتر و هزینه کمتر نسبت به روش گرمایی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study between Microwave Assisted and Thermally Synthesized TEA based Esterquat Softeners Used as Textile Softening Agents

نویسندگان [English]

  • N. Esmaeilian 1
  • M. Arami 1
  • F.M. Mazaheri 1
  • S.M. Bidoki 2
1 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Department of Textile Engineering, Yazd University
چکیده [English]

Triethanol amine-based esterquats softener using stearin oil palm and soya beans oil were synthesized by two different methods namely, microwave irradiation and conventional thermal methods at different temperatures. FTIR spectra, critical micelle concentration (CMC) and melting point were employed to investigate the chemical and physical properties of the synthesized softeners. Synthesized softeners were applied on three different fabrics such as 100% cotton, cotton-polyester (35%-65%) and wool-polyester (30%-70%) by different methods namely "exhaustion", "pad-bach" and "pad-drycure". The softening power, wettability, yellowness, and anti-wrinkling properties of the synthesized softeners were evaluated. It was found that microwave synthesized softener possesses better softening, wettability and anti-wrinkling properties whilst shorter reaction time with higher yield, lower cost of the synthesized product were the other advantages of this method over the conventional thermal method and the results show that the synthesized softeners display good softening, acceptable wettability and yellowness properties. By using the pad-dry-cure method the cellulose-based fabrics have suitable anti-wrinkle property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cationic surfactant
  • esterquat
  • Microwave
  • softener
  • textile finishing