حذف رنگزاهای بازی از محیط های آبی با نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل – روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، گروه رنگ و محیط زیست

چکیده

جذب سطحی روشی مؤثر برای تصفیه آب و پساب است. این فرایند به دلیل سادگی و سهولت در طراحی برای رنگبری پساب های رنگی به طور گسترده استفاده می شود. همچنین، جذب سطحی به دلیل انتقال ترکیبات خاص از محلول به سطح جاذب جالب است. جاذب های معمولی محدودیت هایی مانند قابلیت جداسازی ضعیف و قدرت جذب کم دارند. در نتیجه پژوهشگران به دنبال جاذب های جدید هستند. در این پژوهش، قابلیت رنگبری رنگزاهای بازی آبی 41 (BB41) و بازی قرمز  18(BR18) از پساب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی مطالعه شد. از طیف نورسنج فرابنفش - مرئی برای بررسی حذف رنگزا استفاده شد. اثر متغیرهای مؤثر بر فرایند رنگبری مانند مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگزا بررسی شد. رنگبری محلول های رنگی با استفاده از نانوذرات به طور کامل انجام شد. نتایج نشان داد، منحنی همدمای جذب سطحی رنگزاها روی نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی از منحنی همدمای لانگمویر و سینتیک جذب از سینتیک مرتبه دوم پیروی می کند. نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل - روی می تواند به عنوان جاذب دوست دار محیط زیست با قابلیت جذب سطحی رنگزای کاتیونی برای حذف رنگزاهای کاتیونی از پساب ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basic Dyes Removal from Aqueous Media by Nickel-Zinc Ferrite Magnetic Nanoparticles

نویسنده [English]

  • N. M. Mahmoodi
Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Adsorption is an effective method for water and wastewater treatments. The adsorption process is widely used to remove dyes from colored wastewater due to its easy application and simple design. In addition the interesting aspect of adsorption is due to the transfer of target substances from solutions onto adsorbent surfaces. Traditional adsorbent materials suffer from some disadvantages such as poor separation ability and relatively limited adsorption capacity for dyes. Thus researchers have found interest in new adsorbents. In this paper, dye removal ability of zinc-nickel ferrite nanoparticle type of material as a magnetic adsorbent was studied. Basic Blue 41 (BB41) and Basic Red 18 (BR18) were used as model dyes. Uv-vis spectrophotometer was used to follow and record the dye removal. The effect of adsorbent dosage and dye concentration on dye removal was studied. Direct dyes were removed from wastewater. Adsorption isotherm followed the Langmuir isotherm and the adsorption kinetics followed pseudo-second order. The results showed that zinc-nickel ferrite nanoparticle can be used as an effective magnetic adsorbent to treat colored wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • zinc-nikcle ferrite
  • Nanoparticles
  • Magnetic adsorbent
  • Dye removal
  • Wastewater