استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی

3 دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در این پژوهش، به وسیله ماشین قیطان بافی، ساختارهای قیطانی و رشته پیچی شده با الیاف شیشه روی قالب استوانه ای تولید شد. سپس، با استفاده از روش نفوذ در خلأ، نمونه های بافته شده به رزین پلی استر غیراشباع آغشته شد تا کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده حاصل شود. پس از انجام آزمون فشاری روی لوله ها و محاسبه نیروی شکست و انرژی شکست، مشاهده شد، خواص فشاری در نمونه های رشته پیچی شده در مقایسه با نمونه های قیطانی تولید شده با درصد حجمی یکسان بیشتر است که این مسئله به دلیل وجود تعداد لایه های بیشتر در ساختار رشته پیچی شده برای جبران ساختار مواج نخ ها در نمونه های قیطانی است. نتایج نشان داد، لوله های قیطانی که با تعداد لایه یکسان و درصد حجمی متفاوت نسبت به نمونه های رشته پیچی شده تولید شده اند، بیشترین نیروی شکست و انرژی شکست فشاری را دارند. علت این مسئله ضخامت بیشتر جداره لوله در نمونه قیطانی و در نتیجه رفتار با ثبات هنگام اعمال نیروی فشاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compression Strength of Braided and Filament-wound Tubular Composites

نویسندگان [English]

  • Z. Tadi Beni 1
  • M. Safar Johari 2
  • M. S. Ahmadi 3
1 Textile Engineering Department, Isfahan University of Technology
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
3 Textile Engineering Department, Yazd University
چکیده [English]

Braided and filament-wound tubular composites were produced by various glass fiber preform structures on a cylindrical mandrel using a modified maypole braiding machine. The composites were then impregnated with unsaturated polyester resin by vacuum infusion process (VIP). After performing compression test on the samples and calculating the failure force and failure energy, it was observed that the filament-wound sample displayed higher compression properties than those of braided samples with the same fiber volume percent. This was due to having more reinforcing layers with more reinforcing strands for compensating the effect of waviness in its braided counterpart. The results showed that the braided samples, with the same number of layers with the filament-wound tubes but different fiber volume percentage, show the highest compression failure force and energy. The reason for this phenomenon was attributed to higher tube wall thickness in the braided sample and consequently more stable behavior during compression loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Tube
  • braiding
  • filament winding
  • Compression strength