اصلاح سطح الیاف پلی پروپیلن با استفاده از تابش پرتوهای ریزموج و فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

پلی‌ پروپیلن به دلیل داشتن ماهیت غیرقطبی از نظر کاربردهای ویژه‌ ای که متأثر از خواص سطح الیاف است، محدودیت دارد. امروزه اصلاح سطح الیاف پلی‌ پروپیلن به دلیل معایبی همچون جذب رطوبت کم و مشکل الکتریسیته ساکن به یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران تبدیل شده است. در این طرح، به منظور اصلاح سطح الیاف پلی‌ پروپیلن از عملیات اکسایش سطح با استفاده از هیدروژن پراکسید - تابش پرتوهای فرابنفش و ریزموج، به عنوان روش‌ هایی با مصرف آب کمتر استفاده شده است. بدین منظور، نمونه‌ ها در شرایط مختلف عمل‌ آوری‌ شده و آثار آزمون‌ها بر نمونه‌ ها با اندازه‌ گیری مقدار جذب رطوبت، استحکام، خواص ضدالکتریسته و طیف‌سنجی، ارزیابی شد. نتایج مشخص کرد، در همه نمونه‌ های عمل آوری‌ شده جذب رطوبت افزایش یافته و با کاهش استحکام جزئی و در حد قابل قبول خواص ضدالکتریسته بهبود یافته است. همچنین طیف‌ های ATR  بیانگر تغیرات شیمیایی و ایجاد گروه‌های عاملی مثل کربونیل و وینیل در سطح الیاف است. در مجموع نتایج نشان می‌ دهد، با استفاده از این روش‌ های نوین امکان اصلاح سطح همراه با صرفه‌ جویی در زمان و انرژی و همچنین کاهش آلودگی به دلیل مصرف غلظت‌ های کمتری از اکسنده قابل دستیابی بوده که این موارد از اولویت‌ های صنعت نساجی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microwave and UV-Assisted Surface Modification of Polypropylene Fibers

نویسندگان [English]

  • Elham Sadat Jamadi
  • Akbar Khoddami
  • Zahra Sadrearhami
Textile Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Polypropylene due to its non-polar nature has some limitations in certain special applications which are vulnerable by the surface properties of the fibers. Nowadays, research on surface modification of polypropylene (PP) textile fibers has also focused on improvement of their main drawbacks such as low moisture absorption and anti-static properties. This paper deals with novel low water using methods to modify the surface of polypropylene fibers by “ultraviolet radiation-hydrogen peroxide” and “microwave radiation”. Therefore, the samples were treated in different conditions and the surface properties were studied by measurement of moisture absorption, anti-static properties, tensile tests and FTIR-ATR spectroscopy. The results showed an increase in moisture absorption combined with improvement in anti-static properties, while the applied methods did not show any significant adverse effects on the tensile strength of the fibers. In addition, the analysis of the ATR spectra revealed some chemical changes and formation of functional groups such as carbonyl and vinyl groups on the surface of modified fibers. Overall, the results showed that the above methods can be applied for surface modification of PP fibers with considerable time and energy savings and low oxidant concentration which are textile industries priorities to minimize environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polypropylene
  • surface oxidation
  • Hydrogen peroxide
  • microwave radiation
  • anti-static properties