مدل‌سازی الکترومکانیکی پارچه تاری-پودی بافته‌شده با رشته‌های فلزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از پارچه‌های رسانای جریان الکتریکی به ویژه در پوشاک الکترونیکی و هوشمند گسترش زیادی یافته است. با توجه به اهمیت طراحی پارچه بر اساس خواص الکتریکی مدنظر، در این پژوهش مدلی الکترومکانیکی با استفاده از روش اجزای محدود برای پیش‌بینی مقاومت الکتریکی معادل پارچه‌های تاری - پودی رسانای بافته‌ شده با رشته فلزی ارائه شده است. مدل ارائه شده قابلیت بررسی اثر پارامترهایی نظیر زاویه قرارگیری پارچه، تراکم پارچه، طول و عرض پارچه، مشخصات الکتریکی رشته فلزی استفاده شده و نیروی وارد بر پارچه را بر مقاومت الکتریکی معادل پارچه دارد. به منظور بررسی صحت عملکرد مدل ارائه شده برای پیش‌‌بینی مقاوت الکتریکی معادل، پیش‌بینی‌های مدل‌سازی با نتایج تجربی مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نمایانگر عملکرد مطلوب مدل الکترومکانیکی ارائه شده در پیش‌بینی اثر پارامترهای ذکر شده بر مقاومت الکتریکی معادل پارچه رساناست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electromechanical Modeling of Woven Fabric Containing Metallic Filaments

نویسندگان [English]

  • Marzieh Nazarian 1
  • Pedram Peivandi 2
1 Faculty of Engineering, Yazd University
2 Faculty of Engineering, Yazd University
چکیده [English]

In recent years, applications of conductive fabric in textile products are widely developed especially in electronic and smart clothing. Considering the importance of conductive fabric design based on the desired electrical properties, in this study the electromechanical model using finite element method to predict the electrical resistance of the conductive fabric is introduced. The electromechanical model is able to determine the effect of parameters such as fabric contact angle with electrodes, the fabric density, the fabric dimension, metal filament properties and the normal force on the fabric in relation to its electrical resistance. To verify the model performance and to predict the fabric electrical resistance, model predictions were compared with the experimental data. The results from this study are indications of good performance of the proposed electromechanical model parameters listed in the above effective parameters on electrical resistance of the conductive fabric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromechanical Modeling
  • Conductive woven fabric
  • Finite Element
  • Electrical resistance
  • Metallic filament