امکان‌سنجی کاربرد ماده رنگزا برای ایجاد اثر استتار در ناحیه زیرقرمز با استفاده از طیف‌نورسنج UV-Vis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

چکیده

استتار، هم در ناحیه مرئی و هم در ناحیه زیر قرمز نزدیک، از موضوعات قابل توجه در اهداف و مقاصد نظامی است. برای ایجاد استتار در ناحیه زیرقرمز نزدیک، باید طیف انعکاسی اجزای طبیعت و هدف را همانند کرد. بنابراین طیف انعکاسی ماده رنگزای مدنظر در ناحیه زیرقرمز نزدیک، حائز اهمیت است. اگر ابتدا پارچه با رنگزاهای مختلف رنگرزی شود، سپس به کمک طیف نورسنج انعکاسی و با توجه به طیف انعکاسی منسوج رنگرزی شده از صحت کاربرد رنگزا برای ناحیه زیرقرمز نزدیک اطمینان حاصل شود، زمان و انرژی زیادی هدر می‌رود. بنابراین در پژوهش حاضر با به کارگیری طیف نورسنج جذبی UV-Vis طیف انتقالی مواد رنگزای مدنظر بررسی شد و از روی شباهت طیف انتقالی رنگزای مدنظر و یک رنگزای دیگر که برای استتار در ناحیه زیرقرمز کاربرد دارد، امکان استفاده از ماده رنگزای جدید برای استتار ارزیابی شده است. چون رنگزای خمی آبی 13 (C.I. Vat Blue 13) از جمله رنگزاهای استتاری است و ویژگی‌های ساختاری یک ماده رنگزا مانند طیف انتقالی یا طیف انعکاسی، از ساختار شیمیایی ماده رنگزا ناشی می‌شود. بنابراین، از شباهت بین طیف انتقالی رنگزای خمی آبی 13 و رنگزای مدنظر (خمی آبی 6) نتیجه گرفته شد که این رنگزا نیز می‌تواند به عنوان رنگزای استتاری در ناحیه زیرقرمز نزدیک به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study on Application of a Dye to Impart Camouflage Effect at Near Infrared Region Using UV-Vis Spectrophotometer

نویسندگان [English]

  • U. Goudarzi 1
  • Javad Mokhtari 2
  • Mehdi Nori 2
2 Textile Engineering Department , Guilan University
چکیده [English]

Camouflage, in visual and near infrared region (NIR), is one of the important topics developed for military purposes. In order to impart camouflage in NIR region, the reflectance profile of the object and its surrounding should be matched. So, the reflectance profile of a selected dye in NIR region is of great importance. If the fabrics are dyed with various pigments and then examined for their power of imparting camouflage in NIR region there would be much waste of human effort and cost to use a reflectance spectrophotometer. To challenge these problems, a new method is developed and reported in this study. For this purpose, a UV-Vis absorbance spectrophotometer is employed and the transmittance profiles of the selected dyes are compared with a known NIR camouflage imparting dye. The novel dye has been studied and evaluated for its potentials as camouflage substance. Since C.I. Vat Blue 13 is one of the camouflage dyes and because structural properties of the dye such as the transmittance curve or the reflectance curve are influenced by its structure, it was concluded that C.I. Vat Blue 6 dye can be used as a camouflage dye in NIR region by similarity of its transmittance curve with that of C.I. Vat Blue 13.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage
  • Near Infrared
  • Dye
  • Spectrophotometer
  • Transmittance Spectrum