عوامل موثر در خرید پوشاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، کد پستی 8415683111

چکیده

درک رفتار مصرف کننده و ارزیابی فرایند تصمیم گیری خرید توسط مشتری در جوامع مختلف با توجه به تفاوت های فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر روند خرید پوشاک به کمک مشتری بررسی شده است. بدین منظور، پرسشنامه ای محتوی سؤالاتی درباره عوامل دخیل در خرید پوشاک تهیه شده است. به دنبال تکمیل پرسشنامه توسط فروشندگان و مشتریان در شهر اصفهان و بازار بزرگ تهران، نتایج حاصل تجزیه ـ تحلیل شد. عوامل مؤثر در انگیزش مشتری برای خرید پوشاک عبارت از کیفیت، قیمت، زیبایی، برند، طراحی، تخفیف و مواردی از این قبیل است. طبق نتایج به دست آمده، مهم ترین عامل اثرگذار بر خرید پوشاک رسمی مانند کت و شلوار، کیفیت آن است، در حالی که در انتخاب پوشاک غیررسمی مانند لباس شب، ظاهر آن در اولویت قرار گرفته است. درضمن، با استفاده از نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی برای افزایش فروش پوشاک تولید شده در داخل کشور و فرایند برند سازی و توسعه آن مطرح شده است. نام تجاری از مهم ترین جنبه های هرکسب وکار بزرگ، کوچک یا خرده فروشی به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Purchase of Clothing

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Valipouri
  • Hajar Pour Kazemian
Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Considering the cultural diversity, understanding consumer behavior and evaluating the customer buying decision process are very important. In this research, the factors affecting customer buying process of clothing were investigated. To attain this objective, a questionnaire about the parameters involved in the purchase of clothing was prepared. The questionnaires were distributed and filed by shoppers and retailers in Isfahan and Tehran grand bazar. The statistical analysis of the responses showed that the affecting factors on purchase of garments were mainly quality, price, aesthetic, brand, design and discounts. The results showed that the most important factor for purchase of coats was its quality; while aesthetic and fashion design had a higher degree of importance in purchase of casual night dress. Based on this survey, some suggestions are proposed to increase local clothing sale and brand. Branding is one of the most important aspects of any large or small business or retail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase behavior
  • Branding
  • Marketing