ظرفیت واحد های بالادستی صنعت نساجی در ایران صنایع کوچک و متوسط و صنعت نساجی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط موتور محرکه رشد همه اقتصادها به شمار می روند. در ربع قرن اخیر روند توسعه اقتصادی ایران، هر سال نقش صنایع بزرگ وابسته به بخش های عمومی و دولتی پررنگ تر شده و فضای کسب و کار برای صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی با افزایش هزینه های کسب و کار و تشدید تضییقات روی فعالیت آنها تنگ تر شده است. رشد صنایع بزرگ که با تکیه بر رانت های منابع طبیعی و انرژی ارزان شکل گرفته توأم با کارآمدی و کارآیی اقتصادی و کیفی نبوده است. راهکار اصلی برون رفت از رکود اقتصادی کنونی در تسهیل فعالیت و کاهش هزینه های کسب و کار صنایع کوچک و متوسط خواهد بود که به طور مسلم صنایع نساجی، پوشاک وچرم نیز به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین بخش صنایع کوچک و متوسط از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Small and Medium Enterprises and Iran’s Textile Industries

نویسنده [English]

  • Ehsan Soltani
چکیده [English]

Entrepreneurs and small and medium enterprises (SMEs) are the engines of growth for developing economies. In the last quarter-century in Iran, the major industries, depending on the public and governmental sectors, have found a prominent role in the process of economic development, and in contrast SMEs in the private sector have faced increasing business cost and tighter restrictions on their activities. The growth of major industries has relied heavily on economic surplus based on natural resource and cheap energy and as a result it has not been efficient and economically effective. The main way out of the current economic downturn is to facilitate business activity and to reduce the business cost for SMEs, which naturally textile, clothing and leather enterprises, as the old and most important industries in Iran, will not be exempted from this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile industry
  • small enterprise
  • medium enterprise