اثر پلاسمای اکسیژن بر پوشش دهی پلی استر با نانو میله های مخروطی مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

مطالعه حاضر، روی مقدار اثر فرایندهای مقدماتی بر خواص فیزیکی و شکل شناسی سطحی پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات مس متمرکز شده است. مراحل آماده سازی مقدماتی پارچه به دو روش آبکافت قلیایی و نیز حکاکی سطح با پلاسمای اکسیژن انجام شد. لایه نشانی نانو ذرات مس با کاهش شیمیایی یون های مس از محلول نمک فلزی آن با استفاده از عامل کاهنده انجام شد. روش های میکروسکوپ الکترونی پویشی و طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه برای بررسی دقیق ساختار شیمیایی و نیز شکل شناسی سطحی استفاده شد. مقاومت الکتریکی سطحی با دستگاه چهارکاونده ای اندازه گیری شد. تصاویر میکروسکوپی به شکل جالبی حاکی از تشکیل نانو میله های مخروطی مس برای پارچه عمل آوری شده با پلاسمای اکسیژن است. در مقایسه، پارچه عمل آوری شده با آبکافت قلیایی ذرات شبه کروی را در تصویر میکروسکوپی به خوبی نشان می دهند. نتایج طیف سنجی زیرقرمز برای پارچه عمل آوری شده با پلاسمای اکسیژن پیک شدیدتری را برای گروه عاملی هیدروکسیل در مقایسه با پارچه عمل آوری شده با قلیا نشان می دهد. نتایج تجربی، تشکیل پوششی یکنواخت از نانو میله های مس با مقاومت سطحی کمتر را برای پارچه عمل آوری شده با پلاسما در مقایسه با پارچه عمل آوری شده با قلیا تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Oxygen Plasma on the Polyester Coating with Conical Copper Nanorods

چکیده [English]

The current study focuses on the effect of surface pretreatment on the physical properties and surface morphology of the coated fabric with copper nanoparticles. The pretreatment steps were carried out using alkaline hydrolysis and oxygen plasma etching. The deposition of copper nanoparticles was achieved by the chemical reduction of copper ions by utilizing reducing agent from its salt solution. The scanning electron microscopy )SEM(and Fourier transform infrared spectroscopy )FTIR) were used respectively for detailed investigation of surface morphology and chemical structure of the pretreated and the coated fabric. The surface electrical resistance was measured using a digital multi meter based on two point probe technique. Interestingly, the microscopic images showed the formation of copper conical nanorods for the fabric pretreated with oxygen plasma and pseudo-spherical nanoparticles for the alkaline hydrolyzed fabric sample. The FTIR spectroscopy data for plasma treated fabric demonstrates the higher peak intensity for OH functional group compared to that for the alkaline hydrolyzed pretreated fabric. The acquired experimental results confirmed a uniform copper nanorods coating and lower surface resistance for the samples treated with oxygen plasma compared to those treated with alkaline hydrolysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma treatment
  • polyester fabric
  • Chemical hydrolysis
  • Copper nanorod
  • Resistivity