مروری بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

یکی از مباحث عمده در حوزه علوم روان-فیزیک به اندازه گیری مقدار تغییرات در واکنش های حسی مربوط می شود. در سامانه حسی که محرکه های فیزیکی، ورودی ها و احساسات خروجی ها را تشکیل می دهند توابع اندازه گیری فقط به شرط قابلیت اندازه گیری محرکه ها و پاسخ های حسی قابل دستیابی هستند. از جمله کاربردهای چنین توابعی در علوم رنگ و نساجی می توان به بررسی فرمول های اختلاف رنگ، پژوهش در باره احساس رنگی افراد، ارائه شاخص های ارزیاب رنگ، بررسی ویژگی های ساختاری منسوج بر اساس پارامترهای حسی نظیر زیردست، نرمی و لطافت اشاره کرد که همگی مبتنی بر کمی کردن ویژگی های حسی درک شده است. بدیهی است، درک و بیان کمی چنین پدیده هایی که در ارتباط مستقیم با مفاهیم روان-فیزیک هستند به سادگی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، برای پرهیز از خطاهای جدی، انجام محاسبات نامناسب و نیز نتیجه گیری غلط، ضروری است که پژوهشگر، شناخت کافی از روش اندازه گیری و نوع مقیاس لازم برای تجزیه و تحلیل اندازه گیری ها را داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر، مروری کوتاه بر روش های اندازه گیری ویژگی های حسی و نحوه مقیاس دهی به آنها را ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on methods of measurement of sensory attributes

نویسنده [English]

  • Razieh Jafari
Faculty member
چکیده [English]

One of the most important discussions in psychophysics is related to the measurement and quantifying of the variations in sensory reactions. In a sensory system which physical stimuli are entries and sensations are the outcomes, the measurement functions will be achievable while both the stimuli and sensory reactions are measurable. In color science, the mentioned functions could be applied to investigate the color difference formulae, the color emotion of observers, the way of representing an index to evaluate the objects’ color and so on. The application of these functions in textile area is related to investigate the fabric structural properties based on sensory parameters, i.e., fabric handle attribute, softness and fineness. It is noticeable that the final result is based on quantifying of perceived sensory attributes. Clearly, it is difficult to perceive and quantify these psychophysical phenomena. On the other hand, in order to avoid serious errors, unsuitable computation and incorrect results, it is necessary for a researcher to know the measurement methods and the corresponded scales to analyze the achieved data. In this way, the paper tries to review the measurement methods as well as the manner of allocation of scales to sensory attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory attributes
  • Scale values
  • Pair comparison method
  • Rank ordering method