کلیدواژه‌ها = الگوی توسعه محصول جدید
الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 30-51

مریم ریحانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر