کلیدواژه‌ها = خوشه بندی تصاویر پوشاک
تعداد مقالات: 1
1. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی