کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
تعداد مقالات: 8
2. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


3. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود


4. مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


5. شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


6. مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


7. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


8. استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی