کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از روش همبستگی تصویر

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 26-40

پریسا ترابی؛ محمد جواد عبقری؛ سید منصور بیدکی؛ عماد اولیاء


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود


مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی