مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

نوع مقاله : مقاله مروری - مطالعاتی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در دنیای امروز صنایع تولید فرش جایگاه مناسبی پیداکردهاند. میزان تنوع در طرح و رنگ تولید فرش بر اساس نیاز مشتری
روزبهروز در حال افزایش است. برای این افزایش تولید، نیاز به ابزاری است که بتواند در سریعترین زمان، بهترین محصول را تولید
کند. ازاینرو باید تلاش شود تا فرآیند تولید فرش از طراحی تا بافت محصول در کمترین زمان و هزینه ممکن صورت پذیرد.
داشتن محصولات باکیفیت در کنار افزایش سرعت تولید از اهمیت بالای برخوردار میباشد. استفاده از بینایی ماشین یک روش
کاربردی میباشد که میتواند در زمینه کنترل کیفیت، ارزیابی ظاهر فرش، تبدیل نقشه فرش دستی به نقشه رایانهای و سایر
مراحل تولید فرش باعث افزایش سرعت وکیفیت گرددکلیدواژه‌ها