مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

مسئله استتار قرن هاست که به وسیله حیوانات و انسان ها به منظور محافظت خود از دشمن و در واقع راهی برای جلوگیری از دیده شدن
هدف توسط مشاهده گر استفاده می شود. در مقاصد نظامی نیز برای تغییر شکل دادن نیروها و تجهیزات در برابر شناسایی دشمن از
استتار به عنوان فریب نظامی استفاده می شود. در زمان های قدیم تولید طرح های استتاری توسط هنرمندان و به طور دستی انجام می شد
که بسیار زمان بر و پر هزینه بود. امروزه با پیشرفت فناوری و اهمیت داشتن استتاری مناسب، استفاده از روش های پردازش تصویر نظیر
فیلترهای بهبود تصویر، فیلترهای تشخیص لبه، شکل شناسی ریاضی، استفاده از روش خوشه بندی
k-meansو نیز استفاده از فرکتال
سبب افزایش دقت و سرعت تولید این گونه طرح ها می شود. در این بررسی، پژوهش های انجام گرفته در زمینه تولید، ارزیابی و تشخیص
استتار با استفاده از روش های پردازش تصویر بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review for Camouflage Pattern Designing, Evaluating and Breaking Methods

نویسندگان [English]

  • Mona Zeinalpour yazdy 1
  • Pedram Payvandy 2
چکیده [English]

Applied camouflage technique in order preventing of sight are used by animals and humans for centuries. In military application camouflage techniques are used for hiding armies and equipment against enemies detection. In the past designing camouflage pattern was done by painting artists which was so costly and time-consuming. However todays by promotion in machine vision techniques such as image processing, designing suitable camouflage pattern can be done by using it. Some of image processing methods which are used in camouflage subjects are image enhancement filters, edge detection filters, mathematical morphology, using k-means clustering as well as the use of fractal dimension. In this paper the studies related to designing, evaluation and detection of camouflage pattern are mentioned and reviewed.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage pattern
  • image processing
  • Clustering
  • fractal