ایجاد نمایه نشریه علوم و فناوری نساجی در گوگل اسکالر

ایجاد نمایه نشریه علوم و فناوری نساجی در  گوگل اسکالر

  این نشریه در خصوص اطلاع رسانی به موقع مقاله های نویسندگانی که با این نشریه فعالیت دارند، لینک گوگل اسکالر را فعال نمود. علاقه مندان میتوانند از طریق لینک  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QKAL8jQAAAAJ  نسب به میزان استناد مقاله همراه با مشاهده و دانلود مقالات اقدام نمایند.