بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر رفتار خزشی بلند ‌‌مدت ژئوتکستایل‌های پلی استر بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 هیآت علمی/ دانشگاه یزد

4 دانشجوی دانشگاه یزد

چکیده

بررسی خواص مکانیکی ژئوتکستایلها بطور اعم و رفتار بلند مدت آنها در مقابل بارگذاری های ثابت (خزش) بطور اخص، به دلیل نحوه کاربرد آنها، از اهمیت قابل توجّهی برخوردار است. در این تحقیق، ضمن طراحی دستگاه اندازه گیری خزش بلند مدت منسوجات، تأثیر پارامترهای تراکم و ساختار نخ پود از یک طرف و اثر عوامل وزن واحد سطح، تراکم سوزن‌زنی و عمق نفوذ سوزن از طرف دیگر، به ترتیب بر رفتار خزشی ژئوتکستایلهای بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده برای ژئوتکستایل‌های بافته شده نشان ‌می‌دهد که در مجموع با افزایش تراکم پودی، میزان خزش ژئوتکستایل افزایش می یابد، همچنین برای کلیه ساختار های بررسی شدۀ نخ پود، رفتار خزشی ثانویه، بطور یکسان برآورد می شود. علاوه بر این، نتایج مربوط به ژئوتکستایل‌های بی بافت، نشان‌دهنده کاهش مقدار خزش با افزایش مقادیر عمق نفوذ سوزن، وزن واحد سطح و تراکم سوزن‌زنی ‌است‌. به علاوه، میزان خزش ژئوتکستایل‌های بی بافت، در شرایط مشابه، به مراتب بالاتر از نمونه‌های بافته شده است‌. همچنین کرنش خزشی برای ساختار‌های بی بافت، بر خلاف بافته شده، طی مدت زمان کوتاهتری به حداکثر میزان خود می‌رسد و پس از آن روند نسبتاً یکنواختی را طی می‌نماید. در واقع، صرفنظر از مقدار کرنش خزشی اولیه، نمونه‌های بی بافت برای خزش‌های بلند مدت، رفتاری پایدار‌تر را از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Parameters Affecting on the long-Term Creep Behavior of the Woven and Nonwoven Geotextile Polyester Fabrics

نویسندگان [English]

 • Hasan Mashroteh 1
 • Esfandiar Ekhtiyari 2
 • saeed fattahi 3
 • Seyed mostafa Ahmadi 4
 • Mitra Bakhshi 4
 • Zahra Dehghan-banadaki 4
1 Member of Faculty
2 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
4 Yazd university
چکیده [English]

Investigation of mechanical properties in general and long-term creep behavior of the geotextile fabrics in particular, has a considerable importance due to the relevant conventional applications. In this research, in addition to design of a laboratory creep tester apparatus, effect of the various variables on the creep behavior of the woven and needle-punched nonwoven geotextile polyester fabrics was studied. The obtained results for the woven geotextile fabrics showed that more weft density causes to increase creep value; although, higher magnitude of the weft density can reduce rate of creep enhancement due to less movement ability between weft and warp yarns. The secondary creep characteristic for the different studied weft yarn structures is also evaluated at the same level. The results of the nonwoven geotextile fabrics demonstrated that increasing all parameters of needle penetration depth, areal weight and punch density leads to a reduction in the amount of creep. It should be noted that the amount of creep strain in the nonwoven geotextile fabrics were much higher than that of woven geotextile fabrics. It was also concluded that the magnitude of the creep strain for the both studied geotextile fabrics initially reaches to the maximum value and then meets a nearly regular behavior. This phenomenon happens for the nonwoven geotextile fabrics in the less time than what it is necessary for the woven geotextile fabrics. In the other word, the studied nonwoven geotextile fabrics show more stable creep behavior in the long-term condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creep
 • Geotextile
 • Needle-Punched Nonwoven
 • Woven
 • Time–Temperature Superposition