ارزیابی کیفی تکنیک‌های چاپ به کار رفته در تی‌شرت‌ها با استفاده از تکنیک ترکیبی کانو و QFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه فرش و طراحی پارچه و لباس- دانشکده هنر-دانشگاه علم و هنر یزد-ایران

چکیده

امروزه تی‌شرت‌ها نه تنها به عنوان یک جزء کلاسیک از پوشش هستند، بلکه مشابه یک بوم خالی برای هنرمندان و کارآفرینان عمل می‌کنند. به این دلیل چاپ روی تی‌شرت به یک تجارت مشهور تبدیل شده است. جامعه‌ی مورد نظر در این پژوهش که از نظر ماهیت کاربردی و روش پیشبرد آن توصیفی – تحلیلی می‌باشد کلیه‌ی مصرف‌کنندگان تی‌شرت در شهر مشهد می‌باشند. علاوه بر سوالات تنظیم شده در پرسشنامه، برای شناسایی الزامات فنی محصول از روش مصاحبه‌ی حضوری با خبرگان چاپ تی-شرت نیز استفاده شد. در این پژوهش، ابتدا خانه‌ی کیفیت مطابق فرآیند 6 مرحله‌ای، بر اساس میانگین نتایج هر الزام (خواسته)، تکمیل گردید و در نهایت اولویت‌بندی خواسته‌های برتر و در نتیجه اولویت‌بندی الزامات فنی ضروری و مهم‌تر جهت توصیه به کارگاه‌ها و شرکت‌های چاپ ارائه گردید. نتایج نشان داد استفاده از رنگ طبیعی، به کار بردن رنگ سال، گارانتی چاپ، تنوع تکنیک‌های چاپ و طراحی‌های سه بعدی که همگی الزام انگیزشی هستند، اولویت‌های برتر خواسته‌های مشتریان تی‌شرت بشور و بپوش و مهمانی است بنابراین صاحبان صنایع و کارگاه‌های چاپ، باید اهتمام بیشتری نسبت به برآورده شدن نیازهای انگیزشی به خرج دهند زیرا رضایت بالایی را در مصرف‌کنندگان ایجاد کرده و در فروش محصولات خود نیز موفق‌تر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The quality evaluation of printing techniques applied in T-shirts by using combined technique of Kano and QFD

نویسندگان [English]

  • sudabeh malek 1
  • seyed mahmoud tabatabaei hanzaei 2
1 Invited lecturer of Birjand Girls' Technical and Vocational University, Birjand, Iran
2 Art Department, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Today, T-shirts are not only a classic component of clothing, but also act as a blank canvas for artists and entrepreneurs. For this reason, printing on T-Shirt has become a famous business. The population of this research, which in terms of nature is practical and its method of promotion is descriptive-analytical, is all T-shirt consumers in Mashhad. In addition to the questions set in the questionnaire, the face-to-face interview method with T-shirt printing experts was used to identify the technical requirements of the product. In this research, firstly the quality house according to 6 steps process based on the average of results of each requirement (request) was completed. In first step that includes listing the customer needs (whats), after assessing on a set of the initial customer needs of T-shirt printing, among about 40 demands ,20 top demands were identified by surveying experts and it was considered according to the list in the table based on the prioritization of the basic, functional and motivational requirements in the questionnaire. The second step is to list the technical explanations (hows). In this step, after reviewing by a team of experts, 13 top technical characteristics were selected among the available technical characteristics and according to the table list, it was inserted at the top of the quality house matrix. The third step is to develop a communication matrix between WHATS and HOWS. In this step, the matrix development was done by expert's team and the relationship between customer needs and the technical characteristics of product were scored peer to peer with the numbers 1, 3, 5, 7 and 9. The fourth step is to develop the internal communication of matrix between HOWS that is used to determine all internal communication among technical characteristics. In this section, symbols were used to show the strengths and weaknesses of the relationship between each pair of technical characteristics. The fifth step is to improve demands and the quality requirements of customer and ranking. In the section of completing quality house, after determining the amount of improvement in each of the quality demands (Whats) compared to the current situation, the relative importance of each quality requirement was calculated to further analysis in the later stages of QFD. Then, after reviewing and based on achieved results, the prioritization of customer needs and wants were categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer&rsquo
  • s need
  • Kano
  • printing
  • QFD
  • T-shirt
[1]. Lv, L, Huiguang, Zh. The T-shirt: A collection of 500 design. Ciliang, Ch (Editor). Singapore: Page One Publishing , 2006.
[2]. Riggins, Stephen. H., The Socialness of Things: essays on the socio-semiotics of objects, Berlin, Mouton de Gruyter, 94- 419, 1994
]3[. مدبری راد، م.، تحلیل رسانه­ای نقوش و طرح­های تی­شرت مردانه در بازار ایران در دهه­ی اخیر، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی هنر و معماری، دانشگاه علم و هنر اردکان، 1394
[4]  .Wells, Troth., Trigger issues: T-shirt, UK, New internationalist publication, 10, 11 – 15, 2007
 ]5[. سیدنا، ع.، تحلیل الگوی مصرفی تصاویر تی­شرت در شهر تهران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1394
[6]. Blaxland, Wendy., T-shirts, NY, Marshal Cavendish Benchmark, 2009.
[7]. Militaru, Cezar and et al,. "QFD – A Modern Method of Products Development in the Textile and Clothing Industry", International Journal of Academic Research in Accounting, vol. 4, No.3, 2014
[8]. Jokilehto , Jukka, Considerations on Authenticity and Integrity in World Heritage Context , City & Time , (2), pp 70 – 83, 2006
[9]. Grinnell, Jr., R.M., & Unrau, Y.A., Social Work Research and Evaluation: Foundation of  .Evidence-Based Practice (9th Ed.), NY, USA: Oxford University Press, 2011.
[10]. Katz, Amy., Texas Alcalde, The ex-student’s Association, vol 180, no6, 24, 1992
[11] .Hethom, J, Ulasewicz, C., Sustainable fashion: Why now? , Fairchild, New York, 2008.
[12]. Craik, J., Fashion, The key concepts, Berg, Oxford, 2009.
[13]. Steed , J., Stevenson , F., Textile design , sourcing ideas , Ava pub., London, 2012.
[14]. Parasuraman and et al., "A Conceptual Model of Service Quality and the Implication for Further Research", Journal of Marketing, vol.49, Autumn, pp.41 – 50, 1988
[15]. Crosby, Philip, B., "Quality without Tears: The Art of Hassle Free Management", McGraw Hill, New York, 1984.
[16]. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Services marketing/; Integrating Customer Focus across the firm, McGraw-Hill, New York,Ny, 2000.
[17]. Akao, Y, Quality function deployment; integrating customer requirements into product design, Translated by Glenn Mazur Cambridge, MA, productivity Press, 1990.
]18[. آل­علی، م.، استفاده از تکنیک مدیریت کیفیت (QFD) جهت ارزیابی کیفیت فرش دستباف استان چهارمحال و بختیاری ( با تاکید بر طرح و نقش )، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی هنر و معماری، دانشگاه علم و هنر اردکان، 1395  
[19]. Akao,Y, “Recent approach of quality function deployment”, In QFD: The customer driven approach to quality planning and development,edited by Mizuno, S., and Akao, Y , Asian Productivity Organization, Tokyo, 1994.
[20]. Revelle, J.B., Moran, J.W., Cox, C.A. “The QFD Handbook”. Sixth edition, John Wiley &Sons, 1998. 
]21[. حاجی­تبار، ج.، ارزیابی و رتبه­بندی نیازهای مشتریان و تعیین شاخص­های فنی محصولات با استفاده از مدل ترکیبی کانو و گسترش عملکرد کیفیت ( مطالعه­ی موردی : شرکت تولیدی توس چینی مشهد )، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392
[22]. Beviacqua, M., Ciarapica, F. E., Giacchetta, G., A fuzzy–OFD approach to supplier selection, Journal of Purchasing & Supply Management, 12, 14 – 27, 2006
[23]. Hauser, J. R., Clausing, D., The House of quality. Harvard Business Review, 63 – 73, 1988
]24[. یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران. بکارگیری تکنیک QFD در طراحی محصولات مطابق با نیازهای مشتری مطالعه­ی موردی: پیراهن مردانه. رشت: دانشگاه گیلان، 1397.
 
[25]. Militaru, Cezar and et al. "QFD – A Modern Method of Products Development in the Textile and Clothing Industry", International Journal of Academic Research in Accounting, vol. 4, No.3, 2014
[26]. Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., Tsuji, S. Attractive quality and must be quality, Quality, Vol.14, No.2, pp.39 – 48, 1984
]27[. مرادیان، م.، استفاده از سیستم QFD در جهت ارزیابی کیفی کتابخانه­ی دیجیتالی کتابخانه­ی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل KANO، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392
]28[. هوارن ب، QFD در خدمات، ترجمه محمدرضا عباسی، مهشید یزدان­پناه، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1381.
[29]. Chen. L. H., Ko, W. C. Fuzzy Linear programming models for new product design using QFD with FMEA. applied Mathematical Modeling, 33, 633-647, 2009
]30[. عبداللهی، پ.، ارزیابی طراحی ظاهری محصول با استفاده از روش تلفیقی QFD – KANO ( مطالعه­ی موردی : لوازم­التحریر ( خودکار ) )، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، 1392