کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: تکمیل ضد چروک
تاثیر ترکیبات ضد چروک بر خواص فیزیکی پارچه‌های سلولزی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 15-24

مریم شرزه یی؛ مرضیه قائمی زاده