نویسنده = مهدی ورسه ای
بررسی تجربی و عددی مدول برشی کامپوزیت های تقویت شده با منسوج متعامد سه بعدی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 51-64

حمید رضا آقایی؛ مهدی ورسه ای؛ سعید آجلی؛ مهدی کمالی دولت آبادی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


بهینه سازی آماری فیلتر نانولیفی حاوی نانولوله کربنی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 28-46

سلمان دهقان؛ مهدی ورسه ای؛ نیلوفر اصلاحی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس