دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، خرداد 1400، صفحه 5-61 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی


3. سنتز نانو کامپوزیت SBA-15/ZIF-8 جهت حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از فاضلاب نساجی

صفحه 25-32

مهدی صادقی؛ حبیب اله طیبی؛ مجید مرادیان؛ علی میرابی


4. بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


5. بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

صفحه 43-50

مهسا سرداری محولاتی؛ محمدصالح اولیا؛ عماد اولیا


مقاله مروری

6. مطالعه مروری اثر نانو الیاف کربن بر سینتیک پخت رزین های اپوکسی

صفحه 51-61

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی